Документ 4093-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 09.12.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 16.12.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 10 Закону України
"Про цінні папери та фондовий ринок"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 27, ст.285 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 10 Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок" ( 3480-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2006 р., N 31, ст. 268; із змінами, внесеними Законом України від
7 липня 2011 року N 3610-VI) ( 3610-17 ) такі зміни:
1) частину третю доповнити реченням такого змісту:
"Номінальна вартість облігацій внутрішніх державних позик України
може бути визначена в іноземній валюті";
2) частину тринадцяту викласти у такій редакції:
"13. Продаж облігацій внутрішніх державних позик України
здійснюється в національній або іноземній валюті, а облігацій
зовнішніх державних позик України - у валюті запозичення".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4093-VIвверх