Документ 407-2017-р, действует, текущая редакция — Принятие от 14.06.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 червня 2017 р. № 407-р
Київ

Про внесення змін до пункту 17 додатка до Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року

Внести до пункту 17 додатка до Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 844 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 69, ст. 2282), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 52
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 14 червня 2017 р. № 407-р

ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 17 додатка до Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року

1. Графу “Зміст заходу” викласти в такій редакції:

“Проведення аналізу обсягів торгівлі між Україною та ЄС товарами груп УКТЗЕД 25-97, на які не поширюється дія Протоколу про Угоду про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Визначення пріоритетних позицій товарів за товарною номенклатурою УКТЗЕД.

Визначення актів законодавства ЄС, що встановлюють вимоги до таких товарів та які є пріоритетними для впровадження в Україні”.

2. У графі “Строк виконання” цифри і слово “2016 рік” замінити цифрами і словом “2017 рік”.вверх