Документ 407-IV, действует, текущая редакция — Вступление в силу от 01.01.2003

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Сімейного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 7, ст.70 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 1 та абзац перший пункту 2 розділу VII "Прикінцеві
положення" Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135) викласти у
такій редакції:
"1. Цей Кодекс набирає чинності одночасно з набранням
чинності Цивільним кодексом України.
2. Визнати такими, що втрачають чинність з вступом у дію
Сімейного кодексу України".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 грудня 2002 року
N 407-IVвверх