Документ 4067-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 18.11.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 16.03.2012. Посмотреть в истории? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до статті 20 Закону України
"Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 27, ст.281 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2005 р., N 32, ст. 421; 2006 р., N 26, ст. 210; 2010 р., N 8, ст. 51) такі зміни:
 
     частину другу доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
 
     "даних в електронному вигляді для органів державної влади у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом";
 
     частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:
 
     "Порядок надання органам державної влади даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру та їх перелік встановлюються спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації за погодженням з відповідним державним органом";
 
     доповнити частиною десятою такого змісту:
 
     "10. Органам державної влади забороняється надавати іншим особам за їх зверненням відомості з Єдиного державного реєстру, отримані в порядку, встановленому цим Законом".
 
     2. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 18 листопада 2011 року
N 4067-VIвверх