Документ 406-IV, текущая редакция — Принятие от 26.12.2002

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звіт Фонду державного майна України
про хід виконання Державної програми приватизації
на 2000-2002 роки у 2001 році
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 7, ст.80 )

Заслухавши звіт Фонду державного майна України про хід
виконання Державної програми приватизації на 2000-2002 роки
( 1723-14 ) у 2001 році, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Відзначити, що Фонд державного майна України, виконуючи
завдання Державної програми приватизації на 2001 рік ( 1723-14 ),
не забезпечив у повному обсязі надходження до Державного бюджету
України коштів від приватизації державного майна у визначених
Державною програмою приватизації розмірах.
2. Визнати, що відсутність закону про Фонд державного майна
України призводить до виникнення проявів непрозорості процесів
реформ у сфері відносин власності, не сприяє підвищенню
ефективності управління часткою майна, що знаходиться у державній
власності.
3. Звіт Фонду державного майна України про хід виконання
Державної програми приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ) у
2001 році затвердити. Роботу Фонду державного майна України за
звітний період визнати недостатньою.
4. Фонду державного майна України в подальшій роботі:
здійснювати передприватизаційну підготовку з метою підвищення
ринкової вартості підприємств та створення привабливих умов для
покращення ефективності діяльності підприємств і подальшого
залучення на підприємства ефективних власників, які мають
довгострокові інтереси у розвитку підприємства та здатні зберегти
і збільшити кількість робочих місць, здійснити необхідні
технологічні, організаційно-технічні заходи, вивести на сучасний
рівень корпоративний менеджмент підприємств;
удосконалювати інформаційно-маркетингову діяльність при
підготовці підприємств до приватизації та в процесі продажу
об'єктів приватизації;
домагатися досягнення максимальної глибини продажу об'єктів,
які знаходяться в процесі приватизації;
прискорити продаж залишкових пакетів акцій ВАТ, які
підлягають приватизації, способами, що забезпечують максимально
швидкий продаж;
вжити заходів для удосконалення системи управління державними
корпоративними правами, в тому числі покращення управління
об'єктами, що знаходяться у процесі приватизації, та зменшення
кількості підприємств, у статутних фондах яких закріплено державну
частку;
здійснювати постійний контроль за своєчасним та повним
нарахуванням дивідендів (визначенням часток прибутку) на акції
(частки, паї), що належать державі, підприємствами змішаної
(спільної) власності, а також їх перерахуванням до Державного
бюджету України;
унеможливити застосування схем позаприватизаційного
роздержавлення та вирішити комплекс проблем, що виникають
внаслідок поширення практики приватизації поза законодавством з
питань приватизації;
не допускати зменшення державної частки майна у статутних
фондах акціонерних товариств шляхом штучного збільшення
акціонерними товариствами своїх статутних фондів.
5. Кабінету Міністрів України:
розглянути питання стосовно доцільності функціонування
холдингових компаній, державних акціонерних товариств (компаній):
діяльність яких за підсумками 2002 року є збитковою;
діяльність яких можна визначити неефективною;
у процесі діяльності яких було допущено порушення
законодавства України;
у статутних фондах яких знаходяться пакети акцій товариств,
що належать державі і розмір яких не дозволяє впливати на
діяльність таких господарських товариств;
у місячний термін внести на розгляд Верховної Ради України
проекти законів України про Фонд державного майна України та про
Державну програму приватизації.
6. Рекомендувати Фонду державного майна України у
встановленому законодавством порядку розірвати договори на
управління пакетами акцій товариств, що належать державі у
статутних фондах господарських товариств і передані в управління
комерційним структурам, які не виконують умови договорів
управління, а також якщо діяльність господарських товариств, які
знаходяться в управлінні, за підсумками 2002 року є збитковою.
7. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань економічної політики, управління
народним господарством, власності та інвестицій.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 26 грудня 2002 року
N 406-IVвверх