Документ 4040-XII, действует, текущая редакция — Принятие от 25.02.1994
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 15.04.1994. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до статті 255 Кодексу
України про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 28, ст.236 )

З метою вдосконалення законодавства про адміністративні
правопорушення у галузі житлово-комунального господарства Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до частини першої статті 255 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) такі зміни і
доповнення: абзац двадцятий пункту першого виключити; пункт 1-1 після цифр "97-1" доповнити цифрами "103-1, 103-2",
після цифр "158 - 160-4" - цифрами "183", а цифри "152, 153"
замінити цифрами "149 - 154".
Цей Закон набирає чинності з моменту його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 25 лютого 1994 року
N 4040-XIIвверх