Документ 4033-XII, действует, текущая редакция — Редакция от 07.12.2000, основание - 2121-III

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України, що регулюють
банківську діяльність

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 27, ст.222 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни і
доповнення:
( Стаття I втратила чинність на підставі Закону N 2121-III
( 2121-14 ) від 07.12.2000 )
II. Пункт 7 Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня
1992 року N 24-92 "Про впорядкування діяльності суб'єктів
підприємницької діяльності, створених за участю державних
підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11,
ст.94) викласти у такій редакції:
"7. Дія цього Декрету не поширюється на створені за участю
державних підприємств банки, а також на створені за участю
державних підприємств до набрання чинності Декретом біржі, торгові
дома, страхові компанії та підприємства з іноземними
інвестиціями".
III. Визнати таким, що втратив чинність Декрет Кабінету
Міністрів України від 30 квітня 1993 року N 45-93 "Про
впорядкування діяльності комерційних банків, створених за участю
державних підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 26, ст.283).
IV. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 25 лютого 1994 року
N 4033-XIIвверх