Документ 403-98-п, текущая редакция — Редакция от 24.03.2006, основание - 362-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 березня 1998 р. N 403
Київ
Про Програму виробництва технологічних
комплексів машин та обладнання для
агропромислового комплексу на 1998 - 2005 роки
{ Строк виконання Програми продовжено на 2006 рік згідно з
Постановою КМ N 362 ( 362-2006-п ) від 24.03.2006 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Схвалити розроблену Міністерством промислової політики разом
з Міністерством агропромислового комплексу, Українською академією
аграрних наук, Державним комітетом лісового господарства,
Державним комітетом по водному господарству та Державним комітетом
рибного господарства Програму виробництва технологічних комплексів
машин та обладнання для агропромислового комплексу на 1998 - 2005
роки.
Визначити Міністерство промислової політики відповідальним за
виконання завдань, передбачених Програмою.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 30вверх