Документ 4029-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 15.11.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 10.12.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Загальнодержавної цільової
економічної програми проведення моніторингу залишків
ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин
у живих тваринах, продуктах тваринного походження
і кормах, а також у харчових продуктах,
підконтрольних ветеринарній службі,
на 2010-2015 роки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 25, ст.265 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Загальнодержавної цільової економічної програми
проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та
забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного
походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних
ветеринарній службі, на 2010-2015 роки ( 1446-17 ), затвердженої
Законом України від 4 червня 2009 року (Відомості Верховної Ради
України, 2009 р., N 42, ст. 636), такі зміни:
у тексті додатка 1 слова "Держкомветмедицини", "МОН" та
"Національний аграрний університет" замінити відповідно словами
"Держветфітослужба України", "МОНмолодьспорт України" та
"Національний університет біоресурсів та природокористування
України";
у графі "Головний розпорядник бюджетних коштів" додатка 2
слово "МОН" замінити словами "МОНмолодьспорт України";
у графі "Найменування завдання та заходу" додатка 4 слова
"Національний аграрний університет" замінити словами "Національний
університет біоресурсів та природокористування України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 листопада 2011 року
N 4029-VIвверх