Документ 3996а-XII, текущая редакция — Принятие от 24.02.1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України "Про вибори
депутатів і голів сільських, селищних, районних,
міських, районних у містах, обласних Рад"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 8, ст. 39 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Ввести в дію Закон України "Про вибори депутатів і голів
сільських, селищних, районних, міських, районних у містах,
обласних Рад" ( 3996-12 ) з дня його опублікування.
2. До сформування виконавчих комітетів обласних, Київської і
Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві і
Севастополі Рад повноваження по утворенню виборчих комісій і
виборчих дільниць відповідно до статті 52 Закону України "Про
місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне
самоврядування" ( 533-12 ) за дорученням Ради здійснює голова
Ради разом з комісією мандатною, з питань депутатської діяльності
та етики, керівниками інших постійних комісій Ради. Встановити, що голові сільської, селищної, районної, міської,
районної у місті, обласної Ради надаються ті ж повноваження, які
має депутат у відповідній Раді. На цих посадових осіб поширюються
гарантії, які мають депутати Рад.
3. Доручити Президії Верховної Ради України: відповідно до статей 52 і 53 Закону України "Про вибори
депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних
у містах, обласних Рад" встановити форми виборчих документів,
зразок виборчої скриньки, визначити порядок і строки зберігання
виборчих документів; розробити кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою і
проведенням виборів; забезпечити видання цього Закону масовим тиражем.
4. Кабінету Міністрів України: забезпечити фінансування наступних виборів депутатів і голів
місцевих Рад за рахунок коштів Державного бюджету України,
здійснити відповідне матеріально-технічне забезпечення виборчої
кампанії; підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції про зміни і доповнення до законодавчих актів, що
випливають із Закону України "Про вибори депутатів і голів
сільських, селищних, районних, міських, районних у містах,
обласних Рад".
5. Місцевим Радам відповідно до цього Закону визначити
кількість виборчих округів, сформувати виборчі комісії, вжити
заходів до створення необхідних умов для їх ефективної роботи.
6. Із введенням в дію Закону України "Про вибори депутатів і
голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах,
обласних Рад" вважати таким, що втратив чинність, Закон
Української РСР "Про вибори депутатів місцевих Рад народних
депутатів Української РСР" ( 8305-11 ).

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 24 лютого 1994 року
N 3996а-XIIвверх