Документ 3990-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 02.11.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 02.12.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Україною
та Естонською Республікою
у сфері соціального забезпечення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 23, ст.235 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Угоду між Україною та Естонською Республікою у
сфері соціального забезпечення ( 233_040 ), вчинену 5 жовтня
2010 року у м. Таллінні, яка набирає чинності у перший день
другого місяця після дати отримання дипломатичними каналами
останнього письмового повідомлення щодо завершення Сторонами
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання Угодою
чинності (додається).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 2 листопада 2011 року
N 3990-VIвверх