Документ 399-2019-п, действует, текущая редакция — Принятие от 15.05.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 18.05.2019. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 травня 2019 р. № 399
Київ

Про внесення змін до пункту 54 Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до пункту 54 Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 85, ст. 2783), такі зміни:

абзац перший після слів “спеціального зв’язку” доповнити словами “, підрозділами відомчого фельд’єгерського зв’язку у складі Збройних Сил”;

абзац другий після слів “урядового фельд’єгерського зв’язку” доповнити словами “, відомчого фельд’єгерського зв’язку у складі Збройних Сил”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
вверх