Документ 3989-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 02.11.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 02.12.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Додатків до документів, складених за
результатами Першої спільної перевірки проходження лінії
державного кордону між Україною і Угорською Республікою,
проведеної в період 1997-2003 років
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 23, ст.234 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Додатки до документів, складених за результатами
Першої спільної перевірки проходження лінії державного кордону між
Україною і Угорською Республікою, проведеної в період
1997-2003 років ( 348_080 )(додаються).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 2 листопада 2011 року
N 3989-VIвверх