Документ 3988-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 02.11.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 05.12.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції
Міжнародної організації праці N 155 1981 року
про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 23, ст.233 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Конвенцію Міжнародної організації праці N 155
1981 року про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище
( 993_050 ), ухвалену на 67-й сесії Генеральної конференції
Міжнародної організації праці (додається), яка набирає чинності
для України через дванадцять місяців після дати реєстрації її
ратифікаційної грамоти.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 2 листопада 2011 року
N 3988-VIвверх