Документ 3987-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 02.11.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 05.12.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України
та Урядом Федеративної Республіки Бразилія
про співробітництво в оборонній сфері
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 23, ст.232 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Угоду між Урядом України та Урядом Федеративної
Республіки Бразилія про співробітництво в оборонній сфері
( 076_026 ), яка підписана 15 вересня 2010 року в м. Києві і
набирає чинності з дати отримання останнього письмового
повідомлення про виконання кожною з її Сторін внутрішньодержавних
процедур, необхідних для набрання нею чинності (додається).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 2 листопада 2011 року
N 3987-VIвверх