Документ 397-98-п, текущая редакция — Принятие от 30.03.1998

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 березня 1998 р. N 397
Київ
Про внесення змін та доповнень до
постанови Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 1997 р. N 1093

З метою забезпечення розрахунків сільськогосподарських
товаровиробників за отримані нафтопродукти наявною
сільськогосподарською продукцією Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити зміни та доповнення до постанови Кабінету
Міністрів України від 3 жовтня 1997 р. N 1093 ( 1093-97-п ) "Про
забезпечення у 1997 році сільськогосподарськими товаровиробниками
розрахунків за отримані аванси і техніку на умовах розстрочки
платежу" (додаються).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 1998 р. N 397
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України від 3 жовтня 1997 р. N 1093 ( 1093-97-п )

1. У пункті 1: абзац перший після слів "авансів і техніки" доповнити словами
"та нафтопродуктів"; доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту: "Розрахунки за нафтопродукти (дизельне пальне N 2 виробництва
США), закуплені Українським об'єднанням "Укрнафтопродукт" у рамках
Гарантійної структурної угоди між Урядом України та Урядом
Сполучених Штатів Америки ( 840_017 ), підписаної 10 травня 1995
р., провадити за коефіцієнтами обміну нафтопродуктів згідно з
додатком". У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим. 2. Доповнити постанову додатком такого змісту:

"Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 1997 р. N 1093
КОЕФІЦІЄНТИ
обміну нафтопродуктів (дизельне пальне N 2 виробництва США)
на окремі види продовольчого зерна, непродовольче зерно і
зернобобові культури та пивоварний ячмінь, що надійшли
до державних ресурсів
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування сільськогосподарської | Коефіцієнт продукції | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Пшениця м'яка V класу із вмістом 2,79
клейковини до 18 відсотків III
групи якості, до 10 відсотків I і
II груп якості та з невідмивною
клейковиною
Жито групи Б 2,79
Кукурудза III класу 2,09
Просо III класу 1,98
Овес:
I класу 1,57
II класу 1,74
III класу 1,86
IV класу 2,79
Ячмінь:
пивоварний 1,74
II класу 2,79
Горох:
I класу 1,52
II класу 1,68
III класу 1,86
Зерносуміш 2,79

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В.РЯБОКОНЬ"вверх