Документ 3960-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 21.10.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 15.11.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо уточнення найменувань головного розпорядника коштів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 23, ст.231 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законів України:
1) у Загальнодержавній цільовій екологічній програмі
поводження з радіоактивними відходами, затвердженій Законом
України "Про Загальнодержавну цільову екологічну програму
поводження з радіоактивними відходами" ( 516-17 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2009 р., N 5, ст. 8; 2011 р., N 30,
ст. 277):
у додатку 1:
у пункті 3 слово "МНС" замінити словами "Державне агентство
України з управління зоною відчуження" (далі - ДАЗВ України)";
у пункті 4 слова "заступник Міністра з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи" замінити словами "заступник Голови ДАЗВ
України";
у додатку 2 слова "МНС" та "Мінпаливенерго" замінити
відповідно словами "ДАЗВ України" та "Міненерговугілля України";
2) у додатку до Загальнодержавної програми зняття з
експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття"
на екологічно безпечну систему, затвердженої Законом України "Про
Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС
та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему"
( 886-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 24,
ст. 300) слова "МНС" та "Мінпаливенерго" замінити відповідно
словами "ДАЗВ України" та "Міненерговугілля України", а слова
"Мінрегіонбуд" та "Мінжитлокомунгосп" - словами "Мінрегіон
України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 жовтня 2011 року
N 3960-VIвверх