Документ 396-98-п, действует, текущая редакция — Редакция от 07.07.2000, основание - 987-2000-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 березня 1998 р. N 396
Київ
Про затвердження Порядку зарахування збору до
Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та
соціального захисту населення і використання його
коштів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 987 ( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

На виконання Закону України "Про формування Фонду для
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення" ( 386/97-ВР ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок зарахування збору до Фонду для
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення і використання його
коштів, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 1998 р. N 396
ПОРЯДОК
зарахування збору до Фонду для здійснення заходів
щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
та соціального захисту населення і використання
його коштів

Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм зарахування збору до Фонду
для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення (далі - Фонд), а також
використання його коштів.
2. Обчислення суми збору до Фонду здійснюється платниками
самостійно, одночасно з нарахуванням суми витрат на оплату праці.
3. Збір до Фонду сплачується у другій половині місяця
одночасно з одержанням в установах банків коштів на оплату праці,
але не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним періодом. При
цьому платники збору, які не мають рахунків в установах банків, а
також ті, що виплачують заробітну плату з виручки від реалізації
продукції і надання послуг або в натуральній формі, виходячи з
фактично визначеного у встановленому порядку фонду оплати праці
сплачують збір до Фонду через установи банків не пізніше
наступного дня після виплати належних сум працівникам.
Сплата збору за грудень здійснюється не пізніше 28 грудня,
виходячи з фактичних сум фонду оплати праці за листопад, з
наступним перерахуванням за підсумками року.
4. Платежі до Фонду за дорученням платників збору
зараховуються установами банку до складу доходів Державного
бюджету України на балансовий рахунок 3510... в установах
Національного банку і 2510... в установах інших банків "Збір до
Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення"
(символ звітності банку 56).
Зайві суми збору, внесені до Фонду, зараховуються в рахунок
наступних платежів або повертаються платнику на підставі його
заяви.
5. Платник збору до Фонду подає Державній податковій
адміністрації за місцем свого знаходження у терміни, встановлені
для подання декларації про прибуток, розрахунок збору до Фонду за
формою згідно з додатком.

Використання коштів Фонду
( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

( Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

( Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

( Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

Порядок оплати витрат одержувачів - розпорядників коштів
Фонду
( Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

( Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

Оплата витрат розпорядників коштів за напрямами
здійснення видатків Фонду
( Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

( Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

( Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

( Пункт 19 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

( Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

( Пункт 21 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

( Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

( Пункт 23 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

Надання пільг, виплата компенсацій та відшкодування
підприємствам, установам та організаціям пов'язаних з цим
видатків
( Пункт 24 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

( Пункт 25 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

( Пункт 26 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

( Пункт 27 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

( Пункт 28 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

( Пункт 29 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

( Пункт 30 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

( Пункт 31 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

( Пункт 32 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

( Пункт 33 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

( Пункт 34 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

Облік, звітність і контроль за використанням коштів Фонду
( Пункт 35 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

36. Облік і звітність за операціями касового виконання
державного бюджету за видатками Фонду в органах Державного
казначейства здійснюється у порядку, встановленому
Головдержказначейством.
( Пункт 37 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

( Пункт 38 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

Контроль за своєчасним і повним перерахуванням збору до Фонду, цільовим використанням коштів та відповідальність
платників збору
39. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю
перерахування збору до Фонду здійснюють державні податкові
адміністрації відповідно до Законів України "Про систему
оподаткування" ( 1251-12 ) та "Про державну податкову службу в
Україні" ( 509-12 ).
40. Платники збору несуть відповідальність за достовірність
обчислення та своєчасність внесення сум збору до Фонду відповідно
до законодавства.

( Пункт 41 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 987
( 987-2000-п ) від 20.06.2000 )

Додаток
до Порядку зарахування збору до
Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту
населення і використання його коштів
Розрахунок
сум збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення

за ____________________________________________ 199___ р.
(подається щоквартально наростаючим
підсумком з початку року до 25 числа
місяця, наступного за звітним)
————————————————————————— Код ЕДРПОУ | | —————————————————————————
__________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)
(гривень) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Показники | Код | Сума | рядка | —————————————————————————————————————————+———————————+——————————— 1. Фонд оплати праці (фонд зарплати) | | _____________________ 199 _____ р. | 010 | —————————————————————————————————————————+———————————+——————————— 2. Сума внесків, що підлягає сплаті | 020 | —————————————————————————————————————————+———————————+——————————— 3. Фактично сплачено | 030 | —————————————————————————————————————————+———————————+——————————— 4. Результат: | | підлягає додатково доплаті | 020-030 | підлягає поверненню | 030-020 | —————————————————————————————————————————————————————————————————

Керівник
Головний бухгалтер
"___"__________________ 199 __ р.
М.П.вверх