Документ 396-IV, утратил силу, текущая редакция — Отмена от 03.11.2005, основание - 3064-IV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Рішення скасовано на підставі Постанови ВР
N 3064-IV ( 3064-15 ) від 03.11.2005 )
Про прийняття за основу проекту Закону України
про внесення змін до деяких законів України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внесений Кабінетом Міністрів України проект Закону України
про внесення змін до деяких законів України (щодо принципу відбору
покупців об'єктів приватизації) (реєстр. N 1136) прийняти за
основу, виклавши абзац другий пункту 1 розділу I законопроекту в
такій редакції:
"До участі в конкурсі та відкритих торгах з продажу
контрольних пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, які
займають монопольне становище на загальнодержавному ринку
відповідних товарів і послуг або мають стратегічне значення для
економіки та безпеки держави, як покупці не допускаються особи,
щодо яких на момент проведення конкурсу, відкритих торгів
встановлено факт систематичної (два або більше разів) несплати за
придбані в процесі приватизації контрольні пакети акцій відкритих
акціонерних товариств, які займають монопольне становище на
загальнодержавному ринку відповідних товарів і послуг або мають
стратегічне значення для економіки та безпеки держави, або
невиконання інвестиційних чи інших грошових зобов'язань у строки,
передбачені договорами купівлі-продажу таких об'єктів
приватизації, та особи, пов'язані з ними відносинами контролю".
2. Комітету Верховної Ради України з питань економічної
політики, управління народним господарством, власності та
інвестицій доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням
зауважень та пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи і
внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 26 грудня 2002 року
N 396-IVвверх