Документ 395-98-п, действует, текущая редакция — Принятие от 30.03.1998

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 березня 1998 р. N 395
Київ
{ Позначку "Не для друку"
знято Розпорядженням КМ
N 490-р ( 490-2008-р )
від 19.03.2008 }
Про Конкурсну комісію з розгляду
та відбору кращих проектів утилізації
рідинних компонентів ракетного палива
й інших токсичних технічних речовин

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Конкурсну комісію з розгляду та відбору кращих
проектів утилізації рідинних компонентів ракетного палива й інших
токсичних технічних речовин (далі - Комісія) у складі згідно з
додатком.
2. Визначити, що основними завданнями Комісії є:
організація підготовки та проведення закритого розгляду та
відбору (конкурсу) проектів утилізації рідинних компонентів
ракетного палива й інших токсичних технічних речовин;
розгляд проектів та проведення їх науково-технічної та
економічної оцінки;
оформлення результатів конкурсу з визначенням кращого проекту
утилізації (переробки) рідинних компонентів-окислювачів ракетного
палива, кращого проекту утилізації рідинного пального (гептилу) та
кращого проекту утилізації інших токсичних технічних речовин, а
також із визначенням перспективних альтернативних проектів
утилізації зазначених речовин, які потребують проведення
додаткових науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт.
3. Установити, що:
при Комісії створюються дві експертні ради: з питань
утилізації рідинних компонентів-окислювачів ракетного палива та з
питань утилізації гептилу й інших токсичних технічних речовин.
Склад експертних рад затверджує голова Комісії;
для забезпечення виконання завдань, покладених на Комісію, їй
надається право залучати до роботи фахівців центральних органів
виконавчої влади, науково-дослідних установ, вищих навчальних
закладів (за погодженням з їх керівниками), а також безкоштовно
одержувати необхідну для її діяльності інформацію;
Комісія самостійно визначає порядок своєї діяльності та
регламент роботи. Основною формою роботи Комісії є засідання, на
яких приймаються рішення шляхом голосування за умови присутності
не менше двох третин її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо
за нього проголосувало більшість членів Комісії; у разі рівної
кількості голосів "за" та "проти" голос голови Комісії є
вирішальним. Члени експертних рад, які не є членами Комісії, мають
право дорадчого голосу.
4. Конкурс проектів провести у тримісячний термін з моменту
створення Комісії. У 20-денний термін після завершення конкурсу
Комісії подати свої пропозиції до Робочої групи, створеної згідно
з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 грудня 1997 р.
N 705 ( 705-97-р ), з метою підготовки проектів відповідних
документів Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.
5. Визначити Міністерство у справах науки і технологій
державним замовником проведення конкурсу та виконання
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, пов'язаних із
втіленням обраних технологій, поклавши на нього завдання щодо
фінансування зазначених заходів.
6. Державному інноваційному фонду відповідно до вимог, що
стосуються умов фінансування інноваційних проектів, розглянути
кращі за результатами конкурсу проекти промислових технологій
утилізації рідинних компонентів ракетного палива й інших токсичних
технічних речовин для надання позик на їх реалізацію.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністра
України у справах науки і технологій Семиноженка В.П.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 69

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 1998 р. N 395
СКЛАД
Конкурсної комісії з розгляду та відбору
кращих проектів утилізації рідинних компонентів
ракетного палива й інших токсичних технічних речовин

КУХАР В.П. - директор Інституту біоорганічної та
нафтохімії Національної академії наук,
голова Комісії
РЕДЬКО В.В. - начальник департаменту Міннауки, заступник
голови Комісії
БІЛОУС А.М. - начальник управління Мінекобезпеки
ГРИЩУК В.П. - директор департаменту Міжнародної спілки
українських підприємств (за згодою)
ГУСЄВ В.О. - заступник голови Держіннофонду
ЗАЯРНИЙ Б.Я. - начальник Головного управління Міноборони
ІВАЩЕНКО В.В. - головний спеціаліст Відділу з питань оборони
Кабінету Міністрів України
КЛИМЕНКО Г.О. - головний науковий консультант Комітету з
питань екологічної політики Верховної Ради
України (за згодою)
ОБЗОР М.Ф. - заступник керівника секретаріату комісії
Міноборони з питань забезпечення надходження
позабюджетних коштів
ПАНФІЛОВ В.М. - начальник комплексу ДКБ "Південне"
Мінпромполітики
ПРОКОФ'ЄВ В.П. - начальник Національного науково-дослідного
центру Міноборони
РУДИЙ Ю.С. - заступник начальника управління
Мінпромполітики
САВЧЕНКО Л.І. - заступник начальника відділу Мінекономікивверх