Документ 395-2011-п, действует, текущая редакция — Редакция от 10.09.2013, основание - 597-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 квітня 2011 р. N 395
Київ
Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
з питань оплати праці
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 597 ( 597-2013-п ) від 07.08.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати
праці зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 395
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України з питань оплати праці

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 597
( 597-2013-п ) від 07.08.2013 }
2. У пункті 2, абзаці другому пункту 4 і пункті 5 постанови
Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. N 518
( 518-97-п ) "Про підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації працівників податкової міліції" (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 22, с. 69; 1999 р., N 5, ст. 167) і назві
додатка до неї слова "Державної податкової адміністрації України"
та "Державна податкова адміністрація" в усіх відмінках замінити
словами "Державна податкова служба" у відповідному відмінку.
3. У назві та пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 7 травня 1998 р. N 636 ( 636-98-п ) "Окремі питання Державної
податкової адміністрації" (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 19, ст. 685) слова "Державної податкової адміністрації" замінити
словами "Державної податкової служби".
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 597
( 597-2013-п ) від 07.08.2013 }
5. У пункті 1 та абзаці сьомому пункту 3 постанови Кабінету
Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 510 ( 510-2005-п ) "Про
оплату праці керівних працівників державних органів" (Офіційний
вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1545, N 35, ст. 2118, N 44,
ст. 2772, N 50, ст. 3119; 2006 р., N 5, ст. 230, N 15, ст. 1083,
N 22, ст. 1646, ст. 1655; 2007 р., N 1, ст. 28, ст. 29, N 78,
ст. 2892; 2008 р., N 35, ст. 1179, N 47, ст. 1530; 2010 р., N 27,
ст. 1063, N 92, ст. 3273, N 98, ст. 3490) слова "Голова Державної
податкової адміністрації" в усіх відмінках замінити словами
"Голова Державної податкової служби" у відповідному відмінку.
6. У додатку 14, назві додатків 15 і 26 до постанови Кабінету
Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632;
2007 р., N 37, ст. 1455; 2008 р., N 56, ст. 1867; 2009 р., N 50,
ст. 1696; 2010 р., N 1, ст. 24, N 50, ст. 1658) слова "Державної
податкової адміністрації" та "Державної податкової адміністрації
України" замінити словами "Державної податкової служби".вверх