Документ 3929-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 19.10.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 18.11.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, членів їх сімей
та інші види соціального захисту таких осіб
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 22, ст.220 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки
Молдова про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, членів їх сімей та інші види соціального захисту таких
осіб ( 498_149 ), підписану 21 жовтня 2007 року у м. Києві, яка
набирає чинності з дати одержання Сторонами останнього письмового
повідомлення про виконання всіх внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набрання нею чинності, ратифікувати(додається).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 19 жовтня 2011 року
N 3929-VIвверх