Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 117
Постановление Кабинета Министров Украины от 24.04.2019391
Документ 391-2019-п, действует, текущая редакция — Принятие от 24.04.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 11.05.2019. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 квітня 2019 р. № 391
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 117

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 117 “Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 23, ст. 773, № 90, ст. 2968) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 квітня 2019 р. № 391

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 117

1. Абзац четвертий пункту 1 постанови після слів “рішення комісій” доповнити словами “регіонального рівня”.

2. У Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 3:

підпункт 2 після слів і цифр “не перевищує 50 тис. гривень” доповнити словами і цифрами “, сума податку на додану вартість (крім суми податку на додану вартість, сплаченої під час ввезення товарів на митну територію України), сплачена у попередньому місяці, становить більше 20 тис. гривень”;

абзац перший підпункту 3 замінити абзацами такого змісту:

“3) одночасно виконуються такі умови:

загальна сума податку на додану вартість (крім суми податку на додану вартість, сплаченої під час ввезення товарів на митну територію України), сплачена за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову накладну/розрахунок коригування, платником податку та його відокремленими підрозділами, якими подано податкову накладну/ розрахунок коригування на реєстрацію в Реєстрі, становить більше 400 тис. гривень;

одночасно значення показників D та P, розрахованих у цьому підпункті, мають такі розміри: D > 0,05, P < Pм х 1,4, де:”;

2) у пункті 16 слова “Про електронний цифровий підпис” замінити словами “Про електронні довірчі послуги”;

3) у пункті 23:

абзац другий після слів і цифр “менше 30 млн. гривень” доповнити словами “та які на дату зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Реєстрі не відповідали критеріям ризиковості платника податку”;

абзац третій після слів і цифр “більше 30 млн. гривень включно” доповнити словами “та/або які на дату зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі відповідали критеріям ризиковості платника податку”;

4) пункт 25 виключити;

5) пункт 27 викласти в такій редакції:

“27. Рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Рішення комісії центрального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі може бути оскаржено у судовому порядку.”;

6) у пункті 28:

абзац четвертий після слів і цифр “менше 30 млн. гривень” доповнити словами “та які на дату зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Реєстрі не відповідали критеріям ризиковості платника податку”;

абзац п’ятий після слів і цифр “більше 30 млн. гривень включно” доповнити словами “та/або які на дату зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі відповідали критеріям ризиковості платника податку”;

7) пункт 33 після слів “в електронному кабінеті” доповнити словами і цифрою “, за формою згідно з додатком 4”;

8) пункт 36 після слів “рішення про неврахування таблиці даних платника податку” доповнити словами і цифрами “за формою згідно з додатком 5, яке надсилається платнику податку в порядку, визначеному статтею 42 Кодексу”;

9) у пункті 39 слова “Про електронний цифровий підпис” замінити словами “Про електронні довірчі послуги”;

10) додаток 1 до Порядку викласти в такій редакції:


“Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 квітня 2019 р. № 391)

РЕЄСТР
податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена”;

11) доповнити Порядок додатками 4 і 5 такого змісту:


“Додаток 4
до Порядку

РІШЕННЯ
про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість


Додаток 5
до Порядку

РІШЕННЯ
про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість”.

3. У Порядку роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

“Комісії контролюючих органів також приймають рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, а комісія центрального рівня розглядає скарги на рішення комісій регіонального рівня, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації.”;

2) абзац третій пункту 17 викласти в такій редакції:

“Засідання комісії контролюючого органу проводиться у разі наявності матеріалів для розгляду.”.

4. У Порядку розгляду скарг на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку після слів “рішення комісій” доповнити словами “регіонального рівня”;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Розгляд скарг на рішення комісій регіонального рівня, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації (далі - скарги), здійснюється комісією центрального рівня за участю уповноваженої особи Мінфіну (далі - комісія).”;

3) пункт 2 виключити;

4) у пункті 5 слова “Про електронний цифровий підпис” замінити словами “Про електронні довірчі послуги”, а після слів “в установленому порядку” доповнити словами і цифрою “, за формою згідно з додатком 1”;

5) пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. За результатами розгляду скарги комісія приймає рішення щодо скарги за формою згідно з додатком 2, яке надсилається платнику податку в порядку, визначеному статтею 42 Кодексу.”;

6) у пункті 15 слова “Про електронний цифровий підпис” замінити словами “Про електронні довірчі послуги”;

7) у тексті Порядку слова “комісія ДФС з питань розгляду скарг” в усіх відмінках замінити словом “комісія” у відповідному відмінку;

8) доповнити Порядок додатками 1 і 2 такого змісту:


“Додаток 1
до Порядку розгляду скарг на рішення
комісій регіонального рівня, які приймають
рішення про реєстрацію податкової
накладної/розрахунку коригування в
Єдиному реєстрі податкових накладних або
відмову в такій реєстрації

СКАРГА
на рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних


Додаток 2
до Порядку розгляду скарг на рішення
комісій регіонального рівня, які приймають
рішення про реєстрацію податкової
накладної/розрахунку коригування в
Єдиному реєстрі податкових накладних або
відмову в такій реєстрації

РІШЕННЯ
за результатами розгляду скарги на рішення комісії регіонального рівня, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації”.вверх