Документ 3906-XII, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.09.2005, основание - 1618-IV

                                                          

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492 )
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Цивільного
процесуального кодексу України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 21, ст.132 )

I. У зв'язку з прийняттям Закону України "Про вибори народних
депутатів України" ( 3623-12 ) внести до Цивільного процесуального
кодексу України ( 1502-06 ) такі зміни і доповнення:
1. Частину першу статті 236 доповнити пунктами 1-3, 1-4
такого змісту: "1-3) по заявах про скасування рішення окружної виборчої
комісії про реєстрацію кандидата в народні депутати України; 1-4) по скаргах на рішення і дії Центральної виборчої
комісії".
2. У статті 243-1: слова "міської Ради" і "міський суд" замінити відповідно
словами "і Севастопольської міських Рад", "і Севастопольський
міські суди"; виключити слова "кандидатів у народні депутати України - у
Верховний Суд України".
3. Із статті 243-2 виключити слова "Центральна виборча
комісія по виборах народних депутатів України щодо кандидатів у
народні депутати України".
4. У частині другій статті 243-3: слова "міському суді" замінити словами "і Севастопольському
міських судах"; виключити слова "Верховному Суді України".
5. Із статті 243-5 виключити слова "кандидатом у народні
депутати України" і "Закону "Про вибори народних депутатів
України" або".
6. Доповнити Кодекс главами 30-В і 30-Г такого змісту:
"Глава 30-В
ЗАЯВИ ПРО СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ ОКРУЖНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ
Стаття 243-11. Підсудність справ по заявах
Заяви про скасування рішення окружної виборчої комісії про
реєстрацію кандидата в народні депутати України розглядаються
Верховним Судом України.
Стаття 243-12. Право на звернення з заявою
З заявою про скасування рішення окружної виборчої комісії
про реєстрацію кандидата в народні депутати України вправі
звернутися Центральна виборча комісія по виборах народних
депутатів України.
Стаття 243-13. Порядок судового розгляду заяви
Заяву про скасування рішення про реєстрацію кандидата в
народні депутати України розглядає судова колегія в цивільних
справах Верховного Суду України протягом семи днів, але не пізніш
як за один день до дня виборів.
Стаття 243-14. Особи, які викликаються в судове засідання
У судове засідання для участі в розгляді заяви обов'язково
викликаються представник заявника, кандидат у народні депутати
України і представник окружної комісії, яка зареєструвала цього
кандидата в депутати.
Стаття 243-15. Рішення суду
Встановивши, що кандидатом у народні депутати України
порушено вимоги виборчого законодавства України, суд скасовує
рішення окружної виборчої комісії про його реєстрацію. Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Копію
рішення суд негайно видає заявникові.
Глава 30-Г
СКАРГИ НА РІШЕННЯ І ДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ
Стаття 243-16. Підсудність справ по скаргах
Рішення Центральної виборчої комісії по виборах народних
депутатів України про визнання виборів недійсними може бути
оскаржено до Верховного Суду України.
Стаття 243-17. Право на звернення із скаргою
Із скаргою на рішення Центральної виборчої комісії про
визнання виборів недійсними вправі звернутись особа, щодо якої
вибори були визнані недійсними, і окружна виборча комісія, яка
зареєструвала цю особу кандидатом у народні депутати України, в
десятиденний строк з дня прийняття цього рішення.
Стаття 243-18. Порядок судового розгляду скарги
Скарга розглядається судовою колегією в цивільних справах
Верховного Суду України протягом семи днів.
Стаття 243-19. Особи, які викликаються в судове засідання
У судове засідання для участі в розгляді скарги обов'язково
викликаються заявник, представник Центральної виборчої комісії, а
також особа, яка обиралась, і представник окружної комісії, яка
зареєструвала її кандидатом у народні депутати України, якщо вони
не є заявниками, та інші суб'єкти виборчого процесу чи прокурор,
за зверненням яких вибори визнані недійсними.
Стаття 243-20. Рішення суду
Встановивши, що вибори народного депутата України проведені
відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів
України" ( 3623-12 ), суд скасовує рішення Центральної виборчої
комісії про визнання виборів недійсними і зобов'язує останню
зареєструвати депутата як обраного та повідомити про його обрання
в газеті "Голос України", по телебаченню і радіо. Якщо буде встановлено, що вибори були проведені з порушенням
положень цього Закону, зокрема про передвиборну агітацію,
голосування, підрахунок голосів, визначення результатів виборів
(голосування) та інших його положень, які суттєво вплинули на
результати голосування, суд відмовляє в задоволенні скарги. Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Копії
рішення суд негайно надсилає заявникові і Центральній виборчій
комісії".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 2 лютого 1994 року
N 3906-XIIвверх