Документ 390/97-ВР, действует, текущая редакция — Принятие от 20.06.1997
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 11.07.1997. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 200 Кодексу України
про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 36, ст.230 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 200 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. З назви статті слова "або без прописки" виключити.
2. З частини першої статті слова "а також громадян, які
проживають без прописки" виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 червня 1997 року
N 390/97-ВРвверх