Документ 3889-XII, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.09.2001, основание - 2341-III

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
- набуває чинності 01.09.2001 )

Про внесення змін до Кримінального
кодексу України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 19, ст.112 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
I. Внести до Кримінального кодексу України ( 2002-05 ) такі
зміни:
1. Статтю 148-2 викласти у такій редакції:
"С т а т т я 148-2. Ухилення від сплати податків Ухилення від сплати податків шляхом умисного неподання
податкових декларацій та розрахунків або приховання (заниження)
об'єктів оподаткування, вчинені службовою особою суб'єкта
підприємницької діяльності, якщо ці дії завдали шкоди державі у
великих розмірах, - карається позбавленням волі на строк до п'яти років, або
виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням
права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років, або штрафом до ста мінімальних розмірів
заробітної плати. Ті ж дії, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від
сплати податків, або якщо вони завдали шкоди державі в особливо
великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк від двох до десяти
років з позбавленням права займати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до п'яти років з конфіскацією майна
або без конфіскації.
Примітка. Під великим розміром шкоди слід розуміти суму
податку, обчисленого з прихованого (заниженого) об'єкта
оподаткування, яка в сто і більше разів перевищує мінімальний
розмір заробітної плати, під особливо великим розміром - суму
податку, обчисленого з прихованого (заниженого) об'єкта
оподаткування, яка в тисячу і більше разів перевищує мінімальний
розмір заробітної плати".
2. Статтю 148-1 виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 28 січня 1994 року
N 3889-XIIвверх