Документ 388/96-ВР, предыдущая редакция — Редакция от 01.09.2001, основание - 2341-III
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін і доповнень до Кримінального,
Кримінально-процесуального кодексів України і Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо
посилення відповідальності за посягання на життя,
здоров'я і майно суддів, працівників правоохоронних
органів, осіб, які беруть участь в охороні
громадського порядку, та громадян

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 46, ст.249 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )

 
     З метою посилення відповідальності за посягання на життя, здоров'я і майно суддів, працівників правоохоронних органів, осіб, які беруть участь в охороні громадського порядку, та громадян Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
 
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
 
     II. У частині першій статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ) цифри "176-5" виключити.
 
     III. У статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):
     у назві та абзаці першому слова "народного дружинника" замінити словами "члена громадського формування з охорони громадського порядку", а слова "чи образа його" виключити;
     в абзаці другому слова "в розмірі двохсот карбованців" замінити словами "до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

 
 Президент України                    Л.КУЧМА 
м. Київ, 2 жовтня 1996 року
N 388/96-ВРвверх