Документ 387-98-п, текущая редакция — Принятие от 30.03.1998

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 березня 1998 р. N 387
Київ
Про порядок формування та зберігання
Державного фонду дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння України

На виконання пункту 3 статті 5 Закону України "Про державне
регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними"
( 637/97-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про порядок формування та зберігання
Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
України (додається).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 66

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 1998 р. N 387
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок формування та зберігання Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України

Загальна частина
1. Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння України (далі - Державний фонд) становить сукупність
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, які перебувають у
державній власності та відповідно до законодавства зараховані до
нього і призначені для забезпечення державних виробничих,
наукових, соціально-культурних та інших потреб, що фінансуються з
державного бюджету.
2. Формування Державного фонду, а також
організаційно-методичне керівництво, контроль за станом обліку,
охорони, збереженням і його використанням здійснює Мінфін.
3. До Державного фонду зараховуються дорогоцінні метали і
дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення
та напівдорогоцінне каміння, закуплені на території України та за
її межами за рахунок коштів державного бюджету, відходи і брухт
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у будь-якому вигляді
та стані, дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, дорогоцінне
каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння у
виробах і брухті, скуплені у населення і юридичних осіб,
конфісковані або реквізовані відповідними органами згідно з
законодавством України чи здані як скарб, безхазяйні, а також
одержані за правом спадкоємства чи дарування, цінності Історичного
фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, який є
складовою частиною Державного фонду. Цінності, зараховані до Державного фонду, є державною
власністю.

Структура Державного фонду

4. Державний фонд складається з:
державного запасу дорогоцінних металів; державного запасу дорогоцінного каміння; оперативного резерву золота; Історичного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння. Державні запаси дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
формуються за рахунок джерел, зазначених у пункті 3 цього
Положення, і призначені для забезпечення поточних потреб
національної економіки. Оперативний резерв золота - це резерв для забезпечення
невідкладних потреб національної економіки. Обсяги зарахування
дорогоцінних металів до оперативного резерву золота та їх відпуску
визначаються Кабінетом Міністрів України за пропозиціями Мінфіну. Історичний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
- це зібрання дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ювелірних,
побутових виробів, предметів релігійного культу, виготовлених із
застосуванням дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння
(покриття з них), які мають історичну, музейну, наукову, художню
або іншу культурну цінність, а також унікальних золотих та
платинових самородків, дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Зарахування цінностей до Історичного фонду дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння здійснюється за рішенням Кабінету
Міністрів України за поданням Мінфіну на підставі експертних
висновків. Цінності Історичного фонду дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння неподільні, вони є надбанням народу і можуть
бути використані виключно з метою експозиції та наукового
дослідження на підставі рішень Кабінету Міністрів України.
Формування і зберігання цінностей Державного фонду
5. Безпосереднє формування і зберігання цінностей Державного
фонду здійснює Державне сховище дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння.
6. Афіновані дорогоцінні метали у стандартному вигляді, а
також самородки дорогоцінних металів без відповідної переробки на
умовах форвардного контракту закуповуються до Державного фонду у
суб'єктів, які їх видобувають і виробляють.
7. Видобуте з надр або рекупероване дорогоцінне каміння,
дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне
каміння на умовах форвардного контракту закуповується до
Державного фонду у суб'єктів, які його видобувають і виробляють, у
розсортованому вигляді. Контроль за якістю сортування та експертна оцінка зазначених
цінностей здійснюються Державним гемологічним центром при Мінфіні.
8. Цінності, визначені конфіскованими, безхазяйними і такими,
що перейшли за правом спадкоємства чи дарування державі, і скарби
в установленому законодавством порядку передаються до Державного
фонду.
9. Місцем зберігання цінностей, зарахованих до Державного
фонду, є Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння.
10. Дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, дорогоцінне
каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння у
виробах і брухті, скуплені у населення, юридичних осіб,
конфісковані або реквізовані, безхазяйні та такі, що за правом
спадкоємства чи дарування перейшли у власність держави, і скарби
надходять до Державного сховища дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння без відповідної переробки.
11. Мінфін забезпечує належний облік та контроль за
операціями з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням,
дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним
камінням, які зараховані до Державного фонду.
12. Посадові особи Державного сховища дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння несуть відповідальність за розголошення
відомостей, що є державною і комерційною таємницею згідно із
законодавством.
13. Порядок і умови зберігання цінностей у Державному сховищі
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також в інших
спеціально визначених місцях для їх зберігання або експонування
визначає Мінфін.
14. Охорона цінностей Державного фонду здійснюється в
установленому законодавством порядку.вверх