Про введення в дію Лісового кодексу України
Постановление Верховной Рады Украины от 21.01.19943853-XII
Документ 3853-XII, текущая редакция — Принятие от 21.01.1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Лісового кодексу
України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 17, ст.100 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Ввести в дію Лісовий кодекс України ( 3852-12 ) з дня його
опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із
Лісовим кодексом України законодавчі та інші нормативні акти
застосовуються в частині, що не суперечить цьому Кодексу.
3. Кабінету Міністрів України: разом з Комісією Верховної Ради України у питаннях екології
та раціонального природокористування підготувати і подати на
розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення
законодавчих актів у відповідність із Лісовим кодексом України; у тримісячний строк привести рішення Уряду України у
відповідність із Лісовим кодексом України; до кінця 1994 року забезпечити розробку і затвердження
нормативних актів відповідно до компетенції Уряду України,
визначеної зазначеним Кодексом; до 1 липня 1994 року забезпечити перегляд і скасування
міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що
суперечать цьому Кодексу.
4. Визнати таким, що втратив чинність, Лісовий кодекс
Української РСР від 13 грудня 1979 року (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1979 р., додаток до N 52, ст. 673).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м.Київ, 21 січня 1994 року
N 3853-XIIвверх