Документ 385-98-п, текущая редакция — Редакция от 04.01.1999, основание - 6-99-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 березня 1998 р. N 385
Київ
Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 6 ( 6-99-п ) від 04.01.99 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити зміни, що вносяться до деяких постанов Кабінету
Міністрів України (додаються).
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України:
від 16 травня 1992 р. N 247 ( 247-92-п ) "Питання Державного
комітету України по харчовій промисловості" (ЗП України, 1992 р.,
N 5, ст. 127);
від 18 вересня 1993 р. N 781 ( 781-93-п ) "Про затвердження
Положення про Міністерство сільського господарства і продовольства
України" (ЗП України, 1994 р., N 2, ст. 36).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.22
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 1998 р. N 385
ЗМІНИ,
що вносяться до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 6
( 6-99-п ) від 04.01.99 ) 1. У підпункті 5 пункту 1 Положення про
порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних
дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня
1994 р. N 316 ( 316-94-п ) (ЗП України, 1994 р., N 9, ст. 221),
слово "Держсадвинпромом" замінити словом "Укрсадвинпромом".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 червня 1996
р. N 665 ( 665-96-п ) "Про призупинення видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
виготовлення горілки, горілчаних, лікерних і коньячних виробів"
(ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 372) слова "Державного комітету по
харчовій промисловості", "Державного комітету з питань
садівництва, виноградарства та виноробної промисловості" замінити
відповідно словами "Комітету харчової промисловості України",
"Комітету з питань садівництва, виноградарства та виноробної
промисловості України".
3. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого
1996 р. N 173 ( 173-96-п ) "Про заходи щодо розвитку садівництва,
виноградарства та виноробної промисловості у 1996 - 2010 роках"
слова "Державний комітет з питань садівництва, виноградарства та
виноробної промисловості" у відповідних відмінках замінити словами
"Комітет з питань садівництва, виноградарства та виноробної
промисловості України" у відповідних відмінках.вверх