Документ 383-2017-п, действует, текущая редакция — Редакция от 08.11.2018, основание - 904-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 травня 2017 р. № 383
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 та від 30 грудня 2015 р. № 1164

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 904 від 31.10.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 68, ст. 2232) та від 30 грудня 2015 р. № 1164 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, яка підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 3, ст. 190) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України від 17 січня 2017 р. № 1817-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2017 р. № 383

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 та від 30 грудня 2015 р. № 1164

1. У графі “Вид господарської діяльності” пункту 9 переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609, цифри і слова “IV і V категорій складності” замінити словами “, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 904 від 31.10.2018}вверх