Документ 383-2002-р, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 14.04.2004, основание - 457-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 11 липня 2002 р. N 383-р
Київ

( Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ
N 457 ( 457-2004-п ) від 14.04.2004 )
Про затвердження плану заходів з реалізації
Стратегії заміни системи пільг на адресну
грошову допомогу населенню

Затвердити план заходів з реалізації Стратегії заміни системи
пільг на адресну грошову допомогу населенню (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2002 р. N 383-р
ПЛАН
заходів з реалізації Стратегії заміни системи пільг на
адресну грошову допомогу населенню

------------------------------------------------------------------ Найменування заходу | Термін | Виконавці |виконання| ------------------------------------------------------------------ 1. Внести пропозиції щодо липень Мінпраці, Мінфін,
утворення Міжвідомчої 2002 р. Мінекономіки,
координаційної комісії з Мінпаливенерго,
питань заміни системи пільг Мінтранс, МВС, МНС, на адресну грошову допомогу Міноборони, населенню за участю Держкомзв'язку, представників Мінпраці, Держкомстат, Мінфіну, Мінекономіки, Державний комітет з Мінпаливенерго, Мінтрансу, питань житлово- МВС, МНС, Міноборони, комунального Держкомзв'язку, Держкомстату, господарства Державного комітету з питань житлово-комунального господарства, Державного комітету у справах ветеранів, представників Федерації професійних спілок та Українського союзу промисловців і підприємців
2. Утворити в Автономній липень Рада міністрів
Республіці Крим, в областях, 2002 р. Автономної
мм. Києві та Севастополі Республіки Крим,
регіональні комісії з питань обласні, Київська
заміни системи пільг на та Севастопольська
адресну грошову допомогу міські
населенню держадміністрації
3. Утворити в Мінпраці, вересень Мінпраці, Мінфін,
структурних підрозділах з 2002 р. Мінекономіки, Рада
питань праці та соціального міністрів
захисту населення обласних, Автономної
Київської та Севастопольської Республіки Крим,
міських, районних, районних у обласні, Київська
мм. Києві та Севастополі та Севастопольська
держадміністрацій підрозділи міські, районні в
персоніфікованого обліку мм. Києві та
отримувачів пільг за їх Севастополі
видами, на які будуть також держадміністрації
покладено функції з
практичного впровадження
Стратегії заміни системи
пільг на адресну грошову
допомогу населенню
4. Розробити програмне травень Мінпраці
забезпечення для підрозділів 2003 р.
персоніфікованого обліку
отримувачів пільг за їх
видами Мінпраці, структурних
підрозділів з питань праці та
соціального захисту населення
обласних, Київської та
Севастопольської міських,
районних, районних у мм. Києві
та Севастополі
держадміністрацій
5. Провести переоблік громадян, до кінця Мінпраці, інші
які мають право на пільги, за 2002 року центральні органи
категоріями отримувачів та їх виконавчої влади,
видами. Запровадити реєстр Рада міністрів
отримувачів пільг та адресної Автономної
грошової допомоги Республіки Крим,
обласні, Київська
та Севастопольська
міські державні
адміністрації
6. Визначити умови забезпечення липень Міноборони, МВС,
соціального захисту осіб, які 2002 р. Мінпраці, Мінфін,
мають право на пільги за Мінекономіки, СБУ,
службовою ознакою, гарантії Держкомкордон,
та засоби забезпечення їх Державний
професійної діяльності і департамент з
розміри грошових виплат питань виконання
військовослужбовцям, працівникам покарань,
органів внутрішніх справ і Управління
Служби безпеки, а також джерела державної охорони
фінансування адресної
грошової допомоги
7. Передбачати у бюджетних запитах липень Міноборони, МВС,
вартість економічно та соціально 2002 р. МНС, Мінпраці, СБУ, обгрунтованих пільг за службовою Управління ознакою та їх компенсаційного і державної охорони, грошового забезпечення Держкомкордон,
Державний
департамент з
питань виконання
покарань
8. Подати пропозиції про внесення жовтень Мінпраці, інші
змін до законодавчих та інших 2002 р. центральні органи
нормативно-правових актів щодо виконавчої влади, в заміни системи пільг на адресну тому числі грошову допомогу центральні органи
виконавчої влади,
працівникам яких
надаються пільги за
службовою ознакою
9. Розробити розрахункові норми листопад Мінпраці,
споживання послуг (житлово- 2002 р. Мінекономіки,
комунальних, забезпечення Мінпаливенерго,
побутовим паливом тощо), у МОЗ, Державний
межах яких надаватимуться комітет з питань
житлові субсидії в грошовій житлово-
формі комунального
господарства, Рада
міністрів
Автономної
Республіки Крим,
обласні, Київська
та Севастопольська
міські
держадміністрації
10. Розробити соціально та до кінця Мінпраці,
економічно обгрунтовані норми 2002 року Мінекономіки,
споживання послуг (житлово- Мінпаливенерго,
комунальних, зв'язку, Мінтранс, МОЗ,
транспорту загального Державний комітет з користування тощо), у межах питань житлово- яких буде надаватися замість комунального пільг адресна грошова господарства, допомога Держкомзв'язку
11. Розробити пропозиції щодо 2003 рік Мінпраці, Мінтранс,
впровадження пілотних МОЗ, Державний проектів, що стосуються комітет з питань заміни пільг з оплати послуг житлово- зв'язку, проїзду транспортом комунального загального користування та господарства, придбання ліків, які Держкомзв'язку за надаються за рецептами погодженням з лікарів, адресною грошовою обласними, допомогою Київською та
Севастопольською
міськими
держадміністраціями
12. Розробити порядок заміни 2004 рік Мінпраці, Мінфін,
пільг щодо оплати житлово- Мінекономіки,
комунальних послуг, послуг Мінпаливенерго,
зв'язку, проїзду транспортом Мінтранс, МОЗ,
загального користування та Державний комітет з придбання ліків, які питань житлово- надаються за рецептами комунального лікарів, адресною грошовою господарства, допомогою Держкомзв'язку
13. Розробити механізм заохочення до кінця Мінпаливенерго,
громадян, які отримують 2003 року НКРЕ,
адресну грошову допомогу, до Державний комітет з економного користування питань житлово- електричною та тепловою комунального енергією, водо-, господарства, газопостачанням тощо Мінпраці,
Мінекономіки
14. Розробити механізм до кінця Державний комітет з
притягнення до 2003 року питань житлово- відповідальності громадян, комунального які отримують адресну грошову господарства, допомогу, за несвоєчасну Мінпаливенерго, оплату спожитих житлово- Мінпраці, комунальних послуг Мінекономіки
15. Підготувати пропозиції щодо до кінця Державний комітет з
розроблення програми 2002 року питань житлово- оснащення житла пільгових комунального категорій громадян засобами господарства, обліку споживання комунальних Мінпаливенерго, послуг Мінекономіки,
Мінпраці, Мінфін
16. Розробити та подати в 2002-2003 Мінпраці, Мінтранс,
установленому порядку роки Мінфін, МЗС пропозиції щодо механізму фінансування пільгового проїзду по країнам СНД громадян, які мають на це право відповідно до Угоди про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів і учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них (м. Москва, 12 березня 1993 р.) ( 997_301 )
17. Затвердити план проведення у липень Мінпраці,
другому півріччі 2002 р. 2002 р. Держкомзв'язку
інформаційно-роз'яснювальної
роботи серед населення у
зв'язку з реалізацією
Стратегії заміни системи
пільг на адресну грошову
допомогу населенню
18. Запровадити регулярні 2002-2006 Держкомстат,
соціологічні опитування роки Мінпраці, інші
населення, проводити центральні органи
соціальний моніторинг з виконавчої влади
питань реалізації Стратегії
заміни системи пільг на
адресну грошову допомогу
населеннювверх