Документ 382-2008-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 26.08.2015, основание - 609-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 квітня 2008 р. N 382
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 609 ( 609-2015-п ) від 05.08.2015 }
Про внесення змін до переліків органів
ліцензування та документів, які додаються
до заяви про видачу ліцензії для окремого
виду господарської діяльності

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до переліків органів ліцензування та документів,
які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності, затверджених постановами Кабінету
Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п )
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 2001; 2006 р., N 16,
ст. 1205) і від 4 липня 2001 р. N 756 ( 756-2001-п ) (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 27, ст. 1212), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2008 р. N 382
ЗМІНИ,
що вносяться до переліків органів
ліцензування ( 1698-2000-п ) та документів,
які додаються до заяви про видачу ліцензії
для окремого виду господарської діяльності
( 756-2001-п )

1. У пункті 9 переліку органів ліцензування, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р.
N 1698 ( 1698-2000-п ):
у графі "Орган ліцензування" слово "Мінбуд" замінити словом
"Мінжитлокомунгосп";
у графі "Вид господарської діяльності" абзац третій
виключити.
2. Пункт 21 переліку документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня
2001 р. N 756 ( 756-2001-п ), виключити.вверх