Документ 382-2001-р, текущая редакция — Принятие от 21.08.2001

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 21 серпня 2001 р. N 382-р
Київ
Про затвердження умов проведення конкурсу
з продажу пакета акцій ВАТ "Львівський
автобусний завод"

1. Затвердити умови проведення конкурсу з продажу пакета
акцій ВАТ "Львівський автобусний завод" (додаються).
Пакет складається з 40928241 простої іменної акції, що
становить 70,41 відсотка статутного фонду, номінальною вартістю
10232,06025 тис. гривень.
2. Фондові державного майна:
провести в установленому порядку конкурс з продажу пакета
акцій ВАТ "Львівський автобусний завод" з урахуванням затверджених
цим розпорядженням умов;
щокварталу інформувати Кабінет Міністрів України про
результати виконання покупцем договору купівлі-продажу пакета
акцій ВАТ "Львівський автобусний завод".

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2001 р. N 382-р
УМОВИ
проведення конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ "Львівський автобусний завод"

1. У конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ "Львівський
автобусний завод" (далі - конкурс) мають право брати участь особи,
які можуть бути покупцями об'єктів приватизації згідно із статтею
8 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) з
урахуванням обмежень, установлених Державною програмою
приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ), та відповідають
кваліфікаційним вимогам, зазначеним у пункті 2 цих умов.
Учасник конкурсу зобов'язаний у термін та в порядку, які
встановлені Фондом державного майна, Антимонопольним комітетом,
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та
інформаційним повідомленням Фонду державного майна про проведення
конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Львівський автобусний завод",
надати інформацію про осіб, пов'язаних з ним відносинами контролю
за господарською діяльністю відповідно до статті 1 Закону України
"Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції у підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ).
До участі в конкурсі не допускаються покупці, що подали
інформацію про осіб, пов'язаних з ними відносинами контролю, з
якої неможливо встановити суб'єктів господарювання, що будуть
контролювати подальшу діяльність ВАТ "Львівський автобусний
завод".
Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі у конкурсі
не допускаються.
Учасник конкурсу повинен надати конкурсну гарантію в розмірі
10 відсотків початкової ціни пакета акцій у формі грошового внеску
на рахунок Фонду державного майна.
2. Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є
дотримання ними однієї з таких умов:
провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва автобусів, тролейбусів та туристичних
автобусів;
провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з оптової торгівлі і посередництва у торгівлі
автобусами, тролейбусами та туристичними автобусами;
провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва продукції, яка використовується у
виробництві автобусів, тролейбусів та туристичних автобусів;
здійснення протягом не менш як року безпосереднього контролю
на підприємствах, що провадять економічну діяльність, визначену в
абзацах другому - четвертому цього пункту.
3. Відповідність учасника конкурсу кваліфікаційним вимогам
підтверджується документами у порядку та у спосіб, визначені в
інформаційному повідомленні про проведення конкурсу.
4. Початкова ціна пакета акцій - 23534 тис. гривень.
5. Покупець зобов'язаний забезпечити:
погашення заборгованості ВАТ із заробітної плати працівникам
підприємства в сумі 934754,88 гривні до кінця 2001 року;
виконання програми технічної реконструкції виробництва,
впровадження прогресивних технологій;
створення умов для прибуткової діяльності ВАТ;
збереження протягом двох років кількості робочих місць;
дотримання профілів діяльності, обсягів виробництва, які
існували на момент підписання договору купівлі-продажу;
виконання мобілізаційних завдань, визначених для ВАТ;
виконання вимог антимонопольного законодавства;
зниження частки виробництва (робочих місць) з небезпечними та
шкідливими умовами праці і зменшення їх впливу на працюючих;
здійснення робіт щодо захисту довкілля, дотримання
екологічних норм чи досягнення найкращих екологічних результатів.
6. Покупець зобов'язаний надати конкурсній комісії з продажу
пакета акцій концепцію післяприватизаційного розвитку
підприємства, яка повинна містити:
зобов'язання учасника конкурсу щодо виконання умов конкурсу
та реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку
підприємства, зокрема поліпшення економічних, соціальних,
фінансових, технологічних та екологічних показників його
діяльності;
бізнес-план або техніко-економічне обгрунтування
післяприватизаційного розвитку підприємства, що включає план
зайнятості його працівників, пропозицію інвестора із зазначенням
максимального розміру інвестицій, термінів та порядку їх внесення.вверх