Документ 3817-XII, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 27.07.2010, основание - 2398-VI

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 2398-VI ( 2398-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 38, ст.509 }
Про порядок введення в дію Закону України "Про
органи реєстрації актів громадянського стану"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 14, ст.79 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про органи реєстрації актів
громадянського стану" ( 3807-12 ) з дня його опублікування.
2. Встановити, що стаття 10 цього Закону набирає чинності
через 5 років після введення Закону в дію.
3. Кабінету Міністрів України: розробити і затвердити нормативні акти, необхідні для
виконання положень цього Закону; внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про
приведення законодавчих актів у відповідність із Законом України
"Про органи реєстрації актів громадянського стану"; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та
відомствами України нормативних актів, що суперечать цьому Закону.
4. Органам місцевої державної адміністрації і місцевого
самоврядування привести прийняті рішення у відповідність із цим
Законом.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м.Київ, 24 грудня 1993 року
N 3817-XIIвверх