Документ 381-2009-п, первая редакция — Принятие от 22.04.2009
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 квітня 2009 р. N 381
Київ
Про затвердження Порядку здійснення
розрахунків з розстроченням платежу
за придбання земельної ділянки державної
та комунальної власності

Відповідно до частини дев'ятої статті 128 Земельного кодексу
України ( 2768-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок здійснення розрахунків з розстроченням
платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної
власності, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2009 р. N 381
ПОРЯДОК
здійснення розрахунків з розстроченням платежу
за придбання земельної ділянки державної
та комунальної власності

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення розрахунків з
розстроченням платежу за придбання громадянами та юридичними
особами (далі - покупці) земельних ділянок державної та
комунальної власності (далі - земельна ділянка).
2. Строк, на який здійснюється розстрочення платежу за
придбання земельної ділянки, визначається за згодою сторін у
договорі купівлі-продажу, але не більш як на п'ять років.
3. Розстрочення платежу надається покупцям за умови:
сплати ними протягом 30 календарних днів після нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу в повному обсязі частини
платежу, що зараховується до державного бюджету (не підлягає
розстроченню), та не менш як 50 відсотків частини платежу, що
зараховується до місцевого бюджету;
встановлення відповідно до законодавства заборони на продаж
або інше відчуження покупцем земельної ділянки до повного
розрахунку за договором купівлі-продажу.
4. Розрахунок з розстроченням платежу за придбання земельної
ділянки здійснюється шляхом погашення суми розстроченого платежу
рівними частинами не рідше ніж один раз у три місяці згідно з
графіком, який є невід'ємною частиною договору купівлі-продажу,
або одноразово у повному обсязі у строк, який не перевищує трьох
місяців після внесення першого або чергового платежу.
При цьому під час визначення розміру платежу враховується
індекс інфляції, встановлений Держкомстатом за період з місяця, що
настає за тим, в якому внесено перший платіж, по місяць, що
передує місяцю внесення платежу.
5. У разі порушення строку погашення частини платежу покупець
сплачує неустойку відповідно до умов договору купівлі-продажу та
закону.
6. Прострочення погашення частини платежу більш як на два
місяці є підставою для припинення розстрочення платежу за
придбання земельної ділянки. Залишок платежу підлягає стягненню
продавцем у порядку, встановленому законом.вверх