Документ 381-2002-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 14.09.2005, основание - 910-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 березня 2002 р. N 381
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 910 ( 910-2005-п ) від 14.09.2005 )
Про проведення експерименту з використання даних
персоніфікованого обліку відомостей у системі
загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування для призначення страхових виплат,
державної допомоги сім'ям з дітьми, державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
та житлових субсидій
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 699 ( 699-2003-п ) від 15.05.2003
N 1903 ( 1903-2003-п ) від 10.12.2003 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Міністерства праці та соціальної
політики, Пенсійного фонду, Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань (далі - фонди загальнообов'язкового державного
соціального страхування) щодо проведення протягом вересня 2002 р.
- грудня 2004 р. у Гуляйпільському та Пологівському районах
Запорізької області, у мм. Свердловську і Сєверодонецьку
Луганської області, у Сокальському та Жидачівському районах
Львівської області експерименту з використання даних
персоніфікованого обліку відомостей у системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі -
персоніфікований облік) для призначення виплат за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок
безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі -
страхові виплати), державної допомоги сім'ям з дітьми, державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та житлових субсидій
(далі - соціальна допомога), а також для перерахунку страхових
внесків (зборів) за підсумками звітного року відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р. N 225
( 225-2001-п ). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 699 ( 699-2003-п ) від 15.05.2003, N 1903
( 1903-2003-п ) від 10.12.2003 )
2. Установити, що:
1) на період проведення згідно з цією постановою експерименту
розрахунок страхових виплат і соціальної допомоги особам, які
проживають і працюють у містах і районах, зазначених у пункті 1,
проводиться виходячи з розміру заробітної плати (доходу) осіб за
даними персоніфікованого обліку;
2) органи праці та соціального захисту населення і робочі
органи виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування протягом робочого дня, що настає після
звернення осіб за призначенням страхових виплат та соціальної
допомоги, запитують у відповідних органах Пенсійного фонду дані,
внесені до персоніфікованого обліку, які надаються органами
Пенсійного фонду протягом п'яти робочих днів.
У разі неотримання даних у зазначений термін страхові виплати
та соціальна допомога призначаються на підставі довідок про
середню заробітну плату, що видаються роботодавцями відповідно до
законодавства. Якщо у подальшому буде виявлено розбіжність даних
персоніфікованого обліку з даними, зазначеними у довідці про
середню заробітну плату, або у разі відсутності цих даних у
системі персоніфікованого обліку проводиться перевірка їх
достовірності у порядку, що встановлюється Міністерством праці та
соціальної політики і Пенсійним фондом за погодженням з фондами
загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Форми запиту та довідки про дані персоніфікованого обліку
затверджуються Пенсійним фондом за погодженням з Міністерством
праці та соціальної політики і фондами загальнообов'язкового
державного соціального страхування;
3) починаючи із звіту за вересень 2002 р. у містах і районах,
де проводиться експеримент, роботодавці та особи, які самостійно
сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування і
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,
подають до органів Пенсійного фонду в установленому ним порядку на
електронних та паперових носіях:
інформацію про заробітну плату (дохід) осіб, застрахованих у
системі загальнообов'язкового державного соціального страхування,
та осіб - платників збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування - щомісяця до 20 числа наступного періоду;
інформацію про заробітну плату (дохід) застрахованих осіб,
які звертаються за призначенням страхових виплат та соціальної
допомоги, за два останні повні місяці перед місяцем припинення дії
трудового договору, настання страхового випадку або звернення за
призначенням допомоги - наступного робочого дня після звернення
зазначених осіб до роботодавця щодо подання цих відомостей.
Якщо до розрахункового періоду, за який обчислюється середня
заробітна плата (дохід) для призначення страхових виплат та
соціальної допомоги включаються місяці, що передують вересню
2002 р., роботодавці та особи, які самостійно сплачують збір на
обов'язкове державне пенсійне страхування і внески на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, додатково
подають дані, зазначені в абзаці третьому цього підпункту, за
відповідні місяці.
3. Затвердити план заходів щодо проведення експерименту з
використання даних персоніфікованого обліку для призначення
страхових виплат і соціальної допомоги та перерахунку страхових
внесків (зборів), що додається.
4. Міністерству праці та соціальної політики, Пенсійному
фонду і Міністерству фінансів до 1 листопада 2004 р. узагальнити
результати експерименту та подати пропозиції щодо доцільності його
поширення на всю територію України. ( Пункт 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1903 ( 1903-2003-п ) від
10.12.2003 )
Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2002 р. N 381
ПЛАН
заходів щодо проведення експерименту
з використання даних персоніфікованого
обліку для призначення страхових виплат
і соціальної допомоги та перерахунку
страхових внесків (зборів)
------------------------------------------------------------------ Зміст заходу | Виконавець | Термін | | виконання ------------------------------------------------------------------ 1. Розробити та затвердити Пенсійний фонд березень
технічне завдання на Мінпраці разом з 2002 р.
розроблення системи фондами
автоматизованого загальнообов'язкового
персоніфікованого обліку державного
щомісячних даних з метою їх соціального
використання для призначення страхування
страхових виплат і соціальної
допомоги та перерахунку
страхових внесків (зборів)
2. Забезпечити обмін Пенсійний фонд травень
нформацією, що міститься у Державна податкова 2002 р.
системі персоніфікованого адміністрація
обліку і державному реєстрі
фізичних осіб - платників
податків та інших
обов'язкових платежів
3. Провести підготовчі роботи Пенсійний фонд травень-
для дослідного впровадження Запорізька, серпень
системи автоматизованого Луганська, 2002 р.
персоніфікованого обліку Львівська
щомісячних даних та облдержадміністрації
використання його у системі
загальнообов'язкового
державного пенсійного
страхування для призначення
страхових виплат і соціальної
допомоги та перерахунку
страхових внесків (зборів)
4. Розробити та затвердити Пенсійний фонд серпень
робочий проект системи 2002 р.
автоматизованого
персоніфікованого обліку
щомісячних даних
5. Модифікувати комплекси - " - - " -
програм системи
автоматизованого
персоніфікованого обліку з
метою використання їх для
призначення страхових виплат
і соціальної допомоги та
перерахунку страхових внесків
(зборів)
6. Здійснити дослідне Пенсійний фонд вересень
впровадження системи Мінпраці 2002 р. -
автоматизованого Запорізька, грудень
персоніфікованого обліку Луганська, 2004 р.
щомісячних даних та провести Львівська облдерж-
експеримент з використання адміністрації
даних персоніфікованого разом з фондами
обліку відомостей у системі загальнообов'яз-
загальнообов'язкового кового державного
державного пенсійного соціального
страхування для призначення страхування
страхових виплат і соціальної
допомоги та перерахунку
страхових внесків (зборів)
( План із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 699
( 699-2003-п ) від 15.05.2003, N 1903 ( 1903-2003-п ) від
10.12.2003 )вверх