Документ 381-VII, действует, текущая редакция — Принятие от 02.07.2013
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 24.07.2013. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 15, ст.325)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 5-6, ст. 60; із змінами, внесеними законами України від 4 квітня 2013 року № 164-VII, № 176-VII і № 181-VII та від 21 травня 2013 року № 283-VII) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці другому цифри "363.122.944,1" і "315.517.183,6" замінити відповідно цифрами "363.129.749" і "315.523.988,5";

в абзаці третьому цифри "412.406.205,7" і "363.922.469,8" замінити відповідно цифрами "412.413.010,6" і "363.929.274,7";

2) внести зміни до додатків № 1 і № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" відповідно до додатків № 1 і № 2 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 липня 2013 року
№ 381-VII


{ДОДАТКИ № 1 і № 2 ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2013 РІК"}вверх