Документ 3806-XII, действует, текущая редакция — Принятие от 24.12.1993
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.02.1994. Посмотреть в истории? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін і доповнень до Кодексу
України про адміністративні правопорушення

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 13, ст.69 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) такі зміни і доповнення:
 
     1. Доповнити Кодекс статтями 195-1 - 195-3 такого змісту:
 
     "Стаття 195-1. Порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації спеціальних засобів самооборони
 
     Порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації спеціальних засобів самооборони -
     тягне за собою накладення штрафу від одного до двох мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією спеціальних засобів самооборони або без такої.
     Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, -
     тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією спеціальних засобів самооборони.
 
     Стаття 195-2. Порушення порядку придбання, реєстрації або обліку газових пістолетів і револьверів та патронів до них
 
     Порушення порядку придбання, реєстрації або обліку газових пістолетів і револьверів та патронів до них -
     тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до двох мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією газових пістолетів і револьверів та патронів до них або без такої, а на службових осіб - від трьох до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією газових пістолетів і револьверів та патронів до них або без такої.
 
     Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, -
     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією газових пістолетів і револьверів та патронів до них, а на службових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією газових пістолетів і револьверів та патронів до них.
 
     Стаття 195-3. Порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони
 
     Застосування спеціальних засобів самооборони з порушенням установлених правил -
     тягне за собою накладення штрафу від трьох до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією спеціальних засобів самооборони.
 
     Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, -
     тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією спеціальних засобів самооборони".
 
     2. У статті 190:
     у частині першій слова "в розмірі від десяти до тридцяти карбованців" замінити словами "від одного до двох мінімальних розмірів заробітної плати";
     у частині другій слова "в розмірі від двадцяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від трьох до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати".
 
     3. У статті 191:
     у частині першій слова "в розмірі від п'яти до двадцяти карбованців" замінити словами "від одного до двох мінімальних розмірів заробітної плати";
     у частині другій слова "в розмірі від десяти до тридцяти карбованців" замінити словами "від двох до трьох мінімальних розмірів заробітної плати".
 
     4. У статті 192 слова "в розмірі від п'яти до двадцяти карбованців" замінити словами "від одного до двох мінімальних розмірів заробітної плати".
 
     5. У статті 193 слова "в розмірі від п'яти до двадцяти карбованців" замінити словами "від одного до двох мінімальних розмірів заробітної плати".
 
     6. У статті 194:
     у частині першій слова "в розмірі від десяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від трьох до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати";
     у частині другій слова "в розмірі від тридцяти до ста карбованців" замінити словами "від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати".
 
     7. У статті 195:
     у частині першій слова "в розмірі від десяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від трьох до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати";
 
     у частині другій слова "в розмірі від тридцяти до ста карбованців" замінити словами "від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати".
 
     8. Абзац другий пункту 2 статті 313 після слів і цифр "частиною другою статті 191" доповнити словом і цифрами "статтями 195-1 - 195-3".

 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 24 грудня 1993 року
N 3806-XIIвверх