Документ 380-2011-п, первая редакция — Принятие от 04.04.2011
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 квітня 2011 р. N 380
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2005 р. N 179 і
від 9 березня 2006 р. N 268

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня
2005 р. N 179 ( 179-2005-п ) "Про упорядкування структури апарату
центральних органів виконавчої влади, їх територіальних
підрозділів та місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 11, ст. 522; 2006 р., N 33, ст. 2391; 2007 р.,
N 20, ст. 798, N 48, ст. 1969; 2008 р., N 68, ст. 2270; 2009 р.,
N 88, ст. 2971; 2010 р., N 70, ст. 2521; 2011 р., N 4, ст. 204) і
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632; 2007 р., N 37,
ст. 1455; 2010 р., N 43, ст. 1403; 2011 р., N 4, ст. 204) зміни,
що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2011 р. N 380
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2005 р. N 179 ( 179-2005-п )
і від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )

1. Абзац третій пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2005 р. N 179 ( 179-2005-п ) доповнити реченням
такого змісту: "Начальники головних управлінь (управлінь)
податкової міліції Державної податкової служби, чисельність
працівників яких перевищує 40 одиниць, можуть мати не більше трьох
заступників;".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня
2006 р. N 268 ( 268-2006-п ):
абзац другий пункту 2-1 після слів "директорам департаментів"
доповнити словами "(начальникам головних управлінь, управлінь
податкової міліції)";
у додатку 15 у графі "Найменування посади":
позицію "Перший заступник начальника податкової міліції,
заступник начальника податкової міліції, перший заступник
начальника податкової міліції - начальник головного управління,
перший заступник начальника податкової міліції - начальник
самостійного управління, директор департаменту" замінити такою
позицією:
"Перший заступник начальника податкової міліції, заступник
начальника податкової міліції, перший заступник начальника
податкової міліції - начальник головного управління, заступник
начальника податкової міліції - начальник головного управління,
перший заступник начальника податкової міліції - начальник
самостійного управління, директор департаменту";
позицію "Начальник управління у складі головного управління,
начальник самостійного відділу, начальник штабу у складі головного
управління, начальник управління у складі департаменту, начальник
відділу у складі самостійного управління" замінити такою позицією:
"Начальник управління (відділу) у складі головного
управління, начальник штабу у складі головного управління,
начальник управління у складі департаменту, начальник відділу у
складі самостійного управління".вверх