Про затвердження Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави
Постановление Кабинета Министров Украины; Положение от 23.04.2001380
Документ 380-2001-п, предыдущая редакция — Редакция от 21.08.2013, основание - 538-2013-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 квітня 2001 р. N 380
Київ
Про затвердження Положення про Державний реєстр
наукових установ, яким надається підтримка держави
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 376 ( 376-2010-п ) від 31.05.2010
N 675 ( 675-2010-п ) від 21.07.2010
N 1039 ( 1039-2011-п ) від 12.10.2011
N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }

Відповідно до статті 12 Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Державний реєстр наукових установ,
яким надається підтримка держави (додається).

Перший
віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2001 р. N 380
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр наукових установ,
яким надається підтримка держави
{ У тексті Положення слово "МОН" замінено словом
"Держкомнауки" згідно з Постановою КМ N 376
( 376-2010-п ) від 31.05.2010 }
{ У тексті Положення слово "Держкомнауки" замінено словом
"Держкомінформнауки" згідно з Постановою КМ N 675
( 675-2010-п ) від 21.07.2010 }
{ У тексті Положення слово "Держкомінформнауки" замінено
словом "Держінформнауки" згідно з Постановою КМ N 1039
( 1039-2011-п ) від 12.10.2011 }

1. Державний реєстр наукових установ, яким надається
підтримка держави (далі - Реєстр), - це перелік науково-дослідних,
науково-технічних установ усіх форм власності (далі - наукові
установи) та вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації
усіх форм власності, діяльність яких має важливе значення для
розвитку науки, економіки і виробництва.
2. Із заявкою про включення до Реєстру до Держінформнауки
звертаються наукові установи, які пройшли державну атестацію, та
вищі навчальні заклади, які пройшли акредитацію.
До заявки додаються:
копії засновницьких документів;
результати державної атестації (сертифікат про акредитацію);
відомості про наукові та науково-педагогічні кадри,
науково-дослідну і науково-виробничу діяльність;
довідка про стан розвитку дослідницької матеріально-технічної
бази;
клопотання центрального органу виконавчої влади, Національної
або національної галузевої академії наук, до сфери управління якої
належить наукова установа, вищий навчальний заклад, про надання
науковій установі, вищому навчальному закладу підтримки держави.
{ Абзац сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }
3. Наукові установи, вищі навчальні заклади включаються до
Реєстру наказом Держінформнауки.
4. Науковим установам і вищим навчальним закладам, включеним
до Реєстру, Держінформнауки видає свідоцтво встановленого
зразка.
5. Наукові установи та вищі навчальні заклади, включені до
Реєстру:
користуються податковими пільгами відповідно до
законодавства;
не можуть змінювати вид наукової і науково-технічної
діяльності;
зобов'язані не менш як 50 відсотків доходу від своєї основної
діяльності спрямовувати на проведення ініціативних
науково-дослідних робіт та розвиток дослідницької
матеріально-технічної бази (крім вищих навчальних закладів);
забезпечують не менш як 70 відсотків основної наукової або
науково-технічної діяльності у загальному річному обсязі виконаних
робіт (крім вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації).
6. Наукові установи, вищі навчальні заклади виключаються з
Реєстру у разі недодержання вимог Закону України "Про наукову та
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) та цього Положення.
7. Інформація про включення до Реєстру та виключення з нього
оприлюднюється в офіційних друкованих виданнях Держінформнауки.
8. Організаційно-методичне забезпечення ведення Реєстру
здійснює Держінформнауки.вверх