Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 27.05.2015379
Документ 379-2015-п, действует, текущая редакция — Редакция от 04.10.2018, основание - 765-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 травня 2015 р. № 379
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 509 від 12.07.2017 - застосовується з 1 жовтня 2017 року
№ 836 від 08.11.2017
№ 727 від 12.09.2018
№ 765 від 19.09.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2015 р. № 379

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 1995 р. № 273 “Про українську делегацію Спільної українсько-молдовської комісії з проведення делімітації державного кордону між Україною і Республікою Молдова” - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 200 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 759), слова “Державне агентство земельних ресурсів” замінити словами “Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру”.

2. У тексті Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 13, ст. 495; 2001 р., № 21, ст. 933; 2003 р., № 21, ст. 937; 2004 р., № 25, ст. 1650; 2011 р., № 67, ст. 2572; 2012 р., № 55, ст. 2213, № 77, ст. 3120, № 81, ст. 3283, № 82, ст. 3041; 2013 р., № 41, ст. 1477, № 82, ст. 3041), слово “Держземагентство” в усіх відмінках замінити словом “Держгеокадастр” у відповідному відмінку.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. № 1075 “Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 28, ст. 1048; 2012 р., № 77, ст. 3120; 2014 р., № 18, ст. 543):

1) у пункті 2 постанови слова “Державне агентство земельних ресурсів” замінити словами “Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 7 слово “Мінагрополітики” замінити словом “Мінрегіоном”;

у тексті Порядку слово “Держземагентство” в усіх відмінках замінити словом “Держгеокадастр” у відповідному відмінку.

4. В абзаці третьому пункту 3 правового режиму зон санітарної охорони водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2024 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 51, ст. 1890; 2012 р., № 77, ст. 3120), слово “Держземагентством” замінити словом “Держгеокадастром”.

{Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 836 від 08.11.2017}

6. В абзаці другому пункту 5 Порядку встановлення охоронних зон навколо об’єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності, та режиму їх використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2262 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2455; 2012 р., № 55, ст. 2213):

1) у першому реченні слова “місцевого органу земельних ресурсів Держземагентства” замінити словами “територіального органу Держгеокадастру”;

2) у другому реченні слова “місцевому відділу земельних ресурсів Держземагентства” замінити словами “територіальному органу Держгеокадастру”.

7. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1999 р. № 2359 “Про впровадження на території України Світової геодезичної системи координат WGS-84” - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 200  (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 759), слова “Державне агентство земельних ресурсів” замінити словами “Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру”.

8. У пункті 26 переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 46, ст. 2001; 2011 р., № 57, ст. 2290), у графі “Орган ліцензування” слово “Держземагентство” замінити словом “Держгеокадастр”.

9. У пункті 47 Статуту Національного університету біоресурсів і природокористування України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2001 р. № 202 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 10, ст. 408; 2006 р., № 27, ст. 1936; 2008 р., № 84, ст. 2818; 2012 р., № 77, ст. 3120), слово “Держземагентством” замінити словом “Держгеокадастром”.

10. В абзаці четвертому розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 149 “Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 17, ст. 764; 2012 р., № 20, ст. 759) слова “Державне агентство земельних ресурсів” замінити словами “Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру”.

11. У пункті 5 Порядку розроблення та затвердження спеціальних методик щодо економічного обґрунтування проектів розвитку курортів та економічної оцінки їх природних лікувальних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 452 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 20, ст. 858; 2012 р., № 77, ст. 3120), слово “Держземагентством” замінити словом “Держгеокадастром”.

12. У пункті 4 Положення про регіональні кадастри природних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. № 1781 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 1, ст. 10; 2009 р., № 69, ст. 2384; 2012 р., № 77, ст. 3120; 2013 р., № 53, ст. 1934), слово “Держземагентства” замінити словом “Держгеокадастру”.

13. У переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 “Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1776; 2011 р., № 97, ст. 3536; 2012 р., № 3, ст. 91, № 24, ст. 917, № 50, ст. 1972, № 77, ст. 3120; 2013 р., № 41, ст. 1477, № 98, ст. 3607; 2014 р., № 77, ст. 2191; 2015 р., № 9, ст. 243, № 30, ст. 868), у графі “Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи”:

1) у пункті 1:

позицію “Група експертів ООН з географічних назв” доповнити словами “, Мінрегіон, Держгеокадастр”;

у позиції “Комітет з житлового господарства та землекористування” слово “Держземагентство” замінити словом “Держгеокадастр”;

2) у пункті 3:

у позиції “Асоціація національних картографо-геодезичних та кадастрових служб європейських країн (EuroGeographics)” слово “Держземагентство” замінити словом “Держгеокадастр”;

у позиції “Міжнародна картографічна організація” слово “Держземагентство” замінити словом “Держгеокадастр”;

позицію “Технічний комітет по стандартизації географічної інформації” доповнити словами “, Мінрегіон, Держгеокадастр”;

3) у пункті 5 у позиції “Міждержавна рада з геодезії, картографії та дистанційного зондування Землі країн - учасниць СНД” слово “Держземагентство” замінити словом “Держгеокадастр”.

14. У підпункті 1 пункту 34 та підпункті 7 пункту 35 заходів щодо виконання завдань, які випливають з послань Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”, “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році”, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2002 р. № 1394 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1789; 2012 р., № 77, ст. 3120), у графі “Виконавці” слово “Держземагентство” замінити словом “Держгеокадастр”.

15. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. № 122 “Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 5, ст. 241; 2012 р., № 77, ст. 3120):

1) у пункті 2 постанови слова “Державне агентство земельних ресурсів” замінити словами “Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру”;

2) у другому реченні пункту 7 та пункті 11 Порядку організації робіт та методики розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв), затвердженого зазначеною постановою, слово “Держземагентства” замінити словом “Держгеокадастру”.

16. В абзаці першому пункту 2 та абзаці четвертому пункту 7 Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 467 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 15, ст. 1043; 2005 р., № 8, ст. 436; 2011 р., № 35, ст. 1451; 2012 р., № 24, ст. 917, № 77, ст. 3120), слово “Держземагентства” замінити словом “Держгеокадастру”.

17. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2004 р. № 1303 “Про затвердження Порядку визнання Державним агентством земельних ресурсів статусу саморегулівної організації оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 40, ст. 2629; 2012 р., № 77, ст. 3120):

1) у назві та постановляючій частині постанови слова “Державним агентством земельних ресурсів” замінити словами “Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова “Державним агентством земельних ресурсів” замінити словами “Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру”;

у першому реченні абзацу шостого пункту 3 слово “Мінагрополітики” замінити словом “Мінрегіоном”;

у тексті Порядку слово “Держземагентство” в усіх відмінках замінити словом “Держгеокадастр” у відповідному відмінку;

у додатку до Порядку слово “Держземагентством” замінити словом “Держгеокадастром”.

18. У тексті Положення про Державний реєстр географічних назв, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 622 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 20, ст. 1442; 2012 р., № 20, ст. 759), слово “Держземагентство” в усіх відмінках замінити словом “Держгеокадастр” у відповідному відмінку.

19. У тексті Порядку реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. № 974 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 28, ст. 2031; 2012 р., № 77, ст. 3120), слово “Держземагентство” в усіх відмінках замінити словом “Держгеокадастр” у відповідному відмінку.

20. В абзаці першому підпункту 2 пункту 2 Порядку збирання, використання, поширення інформації про опустелювання та деградацію земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. № 998 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 29, ст. 2096; 2012 р., № 77, ст. 3120), слово “Держземагентство” замінити словом “Держгеокадастр”.

21. У Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 941 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 53, ст. 2164; 2012 р., № 77, ст. 3120):

1) в абзаці першому пункту 7 слово “Мінагрополітики” замінити словом “Мінрегіоном”;

2) у тексті Порядку слово “Держземагентство” в усіх відмінках замінити словом “Держгеокадастр” у відповідному відмінку.

22. У тексті Порядку проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. № 1166 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 86, ст. 2903; 2012 р., № 77, ст. 3120), та додатку до нього слово “Держземагентство” в усіх відмінках замінити словом “Держгеокадастр” у відповідному відмінку.

23. У Порядку обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 556 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1670; 2013 р., № 63, ст. 2277):

1) у пункті 2 слова “Держземагентство і його” замінити словами “Держгеокадастр і його”;

2) у пункті 5 слова “спільним наказом Мінрегіону та Держземагентства” замінити словами “наказом Мінрегіону”;

3) у тексті Порядку слово “Держземагентство” в усіх відмінках замінити словом “Держгеокадастр” у відповідному відмінку.

24. У Положенні про містобудівний кадастр, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1673; 2012 р., № 77, ст. 3120; 2013 р., № 41, ст. 1477, № 63, ст. 2277):

1) в абзаці третьому пункту 13 слово “Держземагентство” замінити словом “Держгеокадастр”;

2) в абзаці другому пункту 27 слово “Держземагентством” замінити словом “Держгеокадастром”.

25. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 “Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 59, ст. 2374;  2012 р., № 65, ст. 2669; 2013 р., № 2, ст. 41, № 80, ст. 2975):

1) у назві та пункті 1 постанови слова “Державним агентством земельних ресурсів та його” замінити словами “Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її”;

2) у додатках до постанови:

у назві додатків 1-3 слова “Державним агентством земельних ресурсів та його” замінити словами “Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її”;

у додатках 1 і 2 слова “Держземагентство” та “Держземагентство та його територіальні органи” замінити відповідно словами “Держгеокадастр” та “Держгеокадастр та його територіальні органи”.

{Пункт 26 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 509 від 12.07.2017 - застосовується з 1 жовтня 2017 року}

27. У Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598; 2013 р., № 80,  ст. 2975; 2014 р., № 97, ст. 2786):

1) у тексті Порядку:

слово “Мінагрополітики” замінити словом “Мінрегіон” у відповідному відмінку;

слово “Держземагентство” в усіх відмінках замінити словом “Держгеокадастр” у відповідному відмінку;

слова “Держземагентство та його”, “Держземагентство або його” в усіх відмінках замінити відповідно словами “Держгеокадастр та його”, “Держгеокадастр або його” у відповідному відмінку;

2) у додатках до Порядку:

у додатках 1, 41, 44-46 та 50 слово “Держземагентство” в усіх відмінках замінити словом “Держгеокадастр” у відповідному відмінку;

3) у додатках 2, 7, 9, 13, 24 та 26 до вимог слово “Держземагентства” замінити словом “Держгеокадастру”;

4) у додатках 7-10, 12, 13, 15-40, 42, 43, 47, 48, 49, 51 та 52 слова  “Держземагентство або найменування його” замінити словами “Держгеокадастр або найменування його”;

5) у додатку 14 слова “Держземагентство або його” замінити словами “Держгеокадастр або його”.

{Пункт 28 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 727 від 12.09.2018}

29. У Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 483 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 53, ст. 1934):

1) у пункті 7:

в абзаці першому слово “Мінагрополітики” замінити словом “Мінрегіону”;

в абзаці другому слова “визначаються спільним рішенням Мінрегіону і Мінагрополітики” замінити словами “визначається рішенням Мінрегіону”;

2) у другому реченні пункту 12 слово “Мінагрополітики” замінити словом “Мінрегіону”;

3) у тексті Порядку слово “Держземагентство” в усіх відмінках замінити словом “Держгеокадастр” у відповідному відмінку.

30. У Порядку визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 398 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 43, ст. 1541):

1) в абзаці другому пункту 4 слово “Мінагрополітики” замінити словом “Мінрегіоном”;

2) у тексті Порядку слово “Держземагентство” в усіх відмінках замінити словом “Держгеокадастр” у відповідному відмінку;

3) у додатку до Порядку слово “Держземагентством” замінити словом “Держгеокадастром”.

31. У Порядку побудови Державної геодезичної мережі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 646 “Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 70, ст. 2571):

1) у другому реченні пункту 17 та пункті 20 слово “Мінагрополітики” замінити словом “Мінрегіоном”;

2) у другому реченні пункту 35 слова “Держземагентством чи його” замінити словами “Держгеокадастром чи його”;

3) у тексті Порядку слово “Держземагентством” замінити словом “Держгеокадастром”.

32. У Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 661 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 71, ст. 2615):

1) пункт 40 після слова “Мінагрополітики” доповнити словом “, Держгеокадастру”;

2) у пунктах 50 і 54 слово “Мінагрополітики,” виключити.

{Пункт 33 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 765 від 19.09.2018}вверх