Документ 3784-XII, действует, текущая редакция — Принятие от 23.12.1993
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 06.01.1994. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до статті 5 Закону України
"Про оперативно-розшукову діяльність"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 11, ст.52 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац другий частини першої статті 5 Закону України "Про
оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 22, ст.303; 1993 р., N 11, ст.83)
викласти в такій редакції:
"органів внутрішніх справ - кримінальною та спеціальною
міліцією, спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою
злочинністю, оперативно-розшуковими підрозділами Державної
автомобільної інспекції, оперативно-режимними підрозділами місць
позбавлення волі".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 23 грудня 1993 року
N 3784-XIIвверх