Про заходи з підтримки розвитку Українського козацтва
Указ Президента Украины от 04.05.2007378/2007
Документ 378/2007, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 30.12.2011, основание - 1208/2011

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1208/2011 ( 1208/2011 ) від 30.12.2011 }
Про заходи з підтримки розвитку Українського козацтва

Ураховуючи історичну роль козацтва у становленні української
державності та з метою взаємодії органів виконавчої влади та
козацьких громадських організацій у здійсненні заходів щодо
відродження і розвитку історичних, патріотичних, господарських та
культурних традицій Українського козацтва п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України забезпечити у тримісячний строк
розроблення та затвердити Державну програму розвитку Українського
козацтва на 2008-2010 роки.
2. Підтримати пропозиції міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади щодо залучення в установленому порядку
козацьких громадських організацій до участі в:
забезпеченні охорони громадського порядку і державного
кордону, здійсненні заходів, у тому числі передбачених Комплексною
програмою профілактики правопорушень на 2007-2009 роки,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня
2006 року N 1767 ( 1767-2006-п ), із запобігання та припинення
адміністративних правопорушень і злочинів, захисту життя та
здоров'я громадян, інтересів держави від протиправних посягань;
ліквідації надзвичайних ситуацій, співпраці з особовим
складом аварійно-рятувальних служб, пожежно-рятувальних
підрозділів у питаннях щодо надзвичайних ситуацій та захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
здійсненні разом із підрозділами патрульно-постової служби
органів внутрішніх справ та дільничними інспекторами міліції
заходів із патрулювання на вулицях, в інших громадських місцях,
зокрема, під час проведення масових заходів, державних та
релігійних свят;
науково-пошуковій та громадсько-краєзнавчій роботі для
виявлення нових об'єктів з історії Українського козацтва,
публікації документів з історії України козацької доби, зокрема
родоводів українських гетьманів, кошових, полковників та інших
діячів;
створенні реєстру об'єктів історико-архітектурної спадщини та
здійсненні обліку нерухомих пам'яток культурної спадщини,
пов'язаних з історією Українського козацтва;
реалізації заходів із реставрації, відбудови, впорядкування
пам'яток історії і культури Українського козацтва, в тому числі
ремонту будівельних споруд колишніх січей та паланок, зі
збереження природних історичних ландшафтів, де відбувалися
козацькі битви, розташовувалися козацькі січі, паланки та інші
об'єкти, пов'язані з історією Українського козацтва;
утворенні та розвитку козацьких мистецьких самодіяльних
колективів, проведенні фестивалів козацької творчості, у змаганнях
із козацьких бойових мистецтв;
наданні науково-методичної допомоги музеям і заповідникам у
пропаганді історії, культури і традицій Українського козацтва;
створенні документальних та художніх фільмів, присвячених
історії Українського козацтва та подіям козацької доби;
здійсненні заходів з розроблення та запровадження нових, у
тому числі кінних, туристичних маршрутів, пов'язаних з оглядом
місць та об'єктів, що відображають історію та традиції
Українського козацтва;
заходах із військово-патріотичного виховання допризовної
молоді, військовослужбовців, у проведенні
інформаційно-пропагандистської роботи з особовим складом
військових частин, присвяченої відзначенню важливих історичних
подій в Україні;
фізкультурно-спортивній, туристично-краєзнавчій та
культурно-просвітницькій роботі серед учнівської молоді, в
організації дитячо-юнацьких військово-спортивних ігор, проведенні
фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу заходів у
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах;
реалізації заходів, спрямованих на подолання дитячої
безпритульності та бездоглядності;
роботі з відновлення історичних назв населених пунктів,
місцевостей, пов'язаних з історією Українського козацтва;
підготовці та внесенні пропозицій щодо присвоєння окремим
частинам Збройних Сил України та іншим військовим формуванням,
утвореним відповідно до законів України, почесних найменувань,
пов'язаних з іменами видатних українських гетьманів, козацьких
полководців та отаманів;
підготовці та випуску сувенірної продукції до знаменних дат з
історії Українського козацтва та ювілейних річниць, пов'язаних з
життям та діяльністю його видатних діячів.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям залучати в
установленому порядку та в межах своєї компетенції за сприяння
Ради Українського козацтва, утвореної Указом Президента України
від 4 червня 2005 року N 916 ( 916/2005 ), козацькі громадські
організації до здійснення заходів, зазначених у статті 2 цього
Указу.
4. Міністерству закордонних справ України надавати в
установленому порядку підтримку козацьким громадським організаціям
у здійсненні заходів із виявлення місць поховань українських
гетьманів та козацьких полководців в інших державах та можливого
перепоховання їх в Україні, а також із виявлення пов'язаних з
історією Українського козацтва предметів та документів,
організації роботи з повернення їх в Україну.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 4 травня 2007 року
N 378/2007вверх