Документ 3775-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 22.09.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 16.10.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо посилення
відповідальності за порушення законодавства
про охорону інформації з обмеженим доступом,
що є власністю держави
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 21, ст.194 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1) у статті 212-2:
в абзаці сімнадцятому частини першої слова "одного до трьох"
замінити словами "десяти до тридцяти", а слова "трьох до десяти" -
словами "тридцяти до ста";
в абзаці другому частини другої слова "трьох до восьми"
замінити словами "тридцяти до вісімдесяти", а слова "п'яти до
п'ятнадцяти" - словами "п'ятдесяти до ста п'ятдесяти";
2) у статті 212-5:
в абзаці другому частини першої слова "одного до двох"
замінити словами "двадцяти до сорока", а слова "трьох до восьми" -
словами "шістдесяти до ста шістдесяти";
в абзаці другому частини другої слова "двох до семи" замінити
словами "сорока до ста сорока", а слова "восьми до тринадцяти" -
словами "ста шістдесяти до двохсот шістдесяти".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 22 вересня 2011 року
N 3775-VIвверх