Документ 377-XIV, действует, текущая редакция — Принятие от 31.12.1998
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 23.01.1999. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державну програму приватизації"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 8, ст. 58 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У пункті 120 Державної програми приватизації на 1998 рік,
затвердженої Законом України "Про державну програму приватизації"
( 124/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 33,
ст. 222) цифри та слова "31 грудня 1998 року" замінити цифрами та
словами "15 лютого 1999 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 31 грудня 1998 року
N 377-XIVвверх