Документ 3760-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 20.09.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 14.10.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 123
Сімейного кодексу України щодо визначення
батьків дитини, народженої в результаті застосування
допоміжних репродуктивних технологій
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 19-20,
ст.177 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину другу статті 123 Сімейного кодексу України
( 2947-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22,
ст. 135) після слів "зачатого подружжям" доповнити словами
"(чоловіком та жінкою)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 20 вересня 2011 року
N 3760-VIвверх