Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
Постановление Кабинета Министров Украины от 22.04.1997376
Документ 376-97-п, текущая редакция — Редакция от 25.06.2008, основание - 546-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 квітня 1997 р. N 376
Київ
Про заходи щодо підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 631-р ( 631-97-р ) від 03.11.97
N 186-р ( 186-99-р ) від 15.03.99
N 304-р ( 304-2001-р ) від 26.07.2001
N 729-р ( 729-2002-р ) від 25.12.2002
N 75-р ( 75-2005-р ) від 30.03.2005
N 473-р ( 473-2005-р ) від 22.11.2005
Постановами КМ
N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006
N 1694 ( 1694-2006-п ) від 08.12.2006
N 546 ( 546-2008-п ) від 18.06.2008 }

З метою створення сприятливих умов для підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати пропозицію Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних державних адміністрацій щодо створення фондів
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, основними
завданнями яких є розширення інвестування в будівництво житла,
створення забудовникам сприятливих умов у спорудженні житлових
будинків з надвірними підсобними приміщеннями.
2. Створити міжвідомчу координаційну комісію з питань
підтримки індивідуального будівництва на селі. { Абзац перший
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 546
( 546-2008-п ) від 18.06.2008 }

{ Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 546 ( 546-2008-п ) від 18.06.2008 }

3. Державному комітетові у справах містобудування і
архітектури, Міністерству фінансів, Міністерству економіки,
Міністерству сільського господарства і продовольства в місячний
термін розробити Примірне положення про порядок формування і
використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі, передбачивши в ньому джерела їх фінансування
та поповнення.
4. Державному комітетові у справах містобудування і
архітектури визначати найбільш ефективні енергозберігаючі проекти
індивідуальних житлових будинків за доступними для громадян цінами
та забезпечити контроль за якістю будівництва житла, дотриманням
вимог, норм і правил його здійснення.
5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування: вжити заходів для виділення в межах установлених земельним
законодавством норм земельних ділянок під індивідуальне житлове
будівництво переважно в місцевостях з наявною інженерною та
соціальною інфраструктурою; спрямовувати частину коштів від справляння місцевих податків
і зборів на поповнення фондів підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі.
6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Севастопольській міській державним адміністраціям: створення фондів підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі з урахуванням місцевих умов; сприяти здешевленню вартості індивідуального житла шляхом
організації спорудження комунальних мереж та системи інженерного
забезпечення об'єктів за рахунок коштів місцевого бюджету; залучати до співпраці з фондами підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі підприємства і організації всіх форм
власності за їх згодою.
7. Міністерству сільського господарства і продовольства, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Севастопольській
міській державним адміністраціям спрямовувати асигнування,
передбачені державними централізованими капітальними вкладеннями,
які виділяються на розвиток соціальної сфери села, на спорудження
комунальних мереж та систем інженерного забезпечення для
індивідуальних житлових будинків насамперед у місцях їх компактної
забудови.
8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Зубця М.В.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.24

{ Додаток виключено на підставі Постанови КМ N 546
( 546-2008-п ) від 18.06.2008 }вверх