Документ 3738-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 09.09.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 04.10.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Сімейного кодексу України
щодо усиновлення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 19-20,
ст.172 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до Сімейного кодексу України ( 2947-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135;
2003 р., N 7, ст. 70; 2005 р., N 26, ст. 352, N 32, ст. 422-423,
N 51, ст. 551; 2006 р., N 1, ст. 2, N 22, ст. 179, N 14, ст. 120,
N 33, ст. 277, N 34, ст. 293; 2007 р., N 10, ст. 87, N 24,
ст. 230):
друге речення частини другої статті 211 вилучити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 вересня 2011 року
N 3738-VIвверх