Документ 373-2005-п, действует, текущая редакция — Редакция от 18.08.2005, основание - 756-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 травня 2005 р. N 373
Київ
Деякі питання реалізації військового
майна та будівництва житла для
військовослужбовців Збройних Сил
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 756 ( 756-2005-п ) від 18.08.2005 )

З метою удосконалення порядку реалізації військового майна,
забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил та відповідно
до статті 101 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005
рік" ( 2285-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що у 2005 році:
реалізація військових містечок Збройних Сил з комплексом
будівель та споруд, розташованих на одній земельній ділянці, що
використовуються для розквартирування військових частин,
розміщення військовослужбовців та працівників, здійснюється
уповноваженими підприємствами (організаціями) згідно з Положенням
про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних
Сил ( 1919-2000-п );
кошти, отримані від реалізації військових містечок Збройних
Сил, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і
спрямовуються на будівництво (придбання) житла для
військовослужбовців Збройних Сил у порядку, що визначається
Кабінетом Міністрів України, а також на придбання
пально-мастильних матеріалів для потреб Збройних Сил згідно із
Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ); ( Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 756 ( 756-2005-п ) від 18.08.2005 )
інвестиційні проекти з будівництва житла для
військовослужбовців Збройних Сил, у тому числі на земельних
ділянках, наданих у користування Міністерству оборони,
реалізуються відповідно до Положення про інвестування будівництва
та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України,
затвердженого Указом Президента України від 1 липня 1993 р. N 240
( 240/93 ).
2. Внести до Положення про порядок відчуження та реалізації
військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1919 ( 1919-2000-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 1-2, ст. 26; 2002 р., N 14,
ст. 740, N 29, ст. 1369; 2003 р., N 21, ст. 934), зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 травня 2005 р. N 373
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок відчуження
та реалізації військового майна Збройних Сил
( 1919-2000-п )

1. Абзац четвертий пункту 2 і пункт 3 після слів "цілісні
майнові комплекси" в усіх відмінках доповнити словами "у тому
числі військових містечок".
2. Доповнити пункт 12 абзацом такого змісту:
"Реалізація цілісних майнових комплексів, у тому числі
військових містечок, та іншого нерухомого військового майна
здійснюється за процедурою торгів (тендерів), що визначається
Міноборони за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном".
З. У пункті 16 слова "на спеціальні рахунки Державного
казначейства у порядку, визначеному Мінфіном" замінити словами "до
державного бюджету згідно із Законом про Державний бюджет України
на відповідний рік".вверх